Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап


Категория на документа: Информатика


Подравнява текст и други елементи вляво

Подравнява текст и други елементи вдясно

Подравнява текста едновременно и към лявата и към дясната част на страницата

Центрира текст и други елементи

7.
Центрира текст и други елементи

Елемент h - за задаване на заглавие. Началният таг е , затварящия таг е . Размерът на заглавията се определя с цифрите от 1 до 6 включително, като най-малък е размера на заглавие 6, а най-голям - размера на заглавие 1.

Заглавие

Най-голям размер на текста
Заглавие
Най-малък размер на текста

При използването на този таг автоматично се добавя по един празен ред над и под текста на заглавието.

В елемента може да се включи атрибута align чрез стойностите на който да се укаже подравняване на заглавието вляво (left), вдясно (right) или в центъра (center), например:

ЗаглавиеIV. Изграждане на хипервръзка

Елементът за хипервръзка е , като на неговия атрибут href се задава за стойност адреса, към който води връзката. Елементът има затварящ таг .

По подразбиране връзките се показват в браузъра сини на цвят и подчертани, а посетените връзки - виолетови. Цвета им може да бъде променен чрез атрибутите link, alink и vlink на елемента body.
Когато хипервръзката води до вътрешна страница от някакъв сайт, е необходимо да се укаже точния адрес на тази страница.

Хипервръзките могат да водят към страници от един и същ сайт - по този начин той ще изглежда като един цял документ. В този случай не е задължително да се указва пълния адрес на дадена страница. Как точно ще се зададе адреса зависи от това в коя точно папка се намира страницата, към която се прави хипервръзка.

Освен към външни страници и към страници от един и същ сайт хипервръзките могат да водят и към различни места от една и съща страница. Това е подходящо за дълги страници, за да не скролират посетителите в търсене на нужната информация.

Обикновените хипервръзки зареждат страницата към която водят в същия прозорец на браузъра, от който е кликнато по връзката. Така се губи от поглед първата страница и трябва да се натиска "Back"-бутона от горното меню на браузъра за връщане в нея. За да се отвори страницата в отделен прозорец към таг трябва да се добави атрибута target и да му се зададе стойност blank:

Хипервръзката може да бъде към e-mail адрес и изглежда по следния начин:
име на e-mail

Ако посетителя на страницата няма на компютъра си програма за електронна поща няма да може да изпрати директно e-mail, а ще трябва да препише или копира адреса. Затова е препоръчително във видимата част на връзката да се изписва електронния адрес, а не надпис от рода на "изпратете имейл" или нещо подобно.

Освен текст за хипервръзки могат да служат и изображенията (картинки, снимки и пр.).

V. Цветове

Цветовете в HTML могат да се задават чрез английски названия и чрез 16-тичен код. Разликата е, че чрез названия могат да се задават ограничен брой цветове и оттенъци, а освен това не всички браузъри възприемат названията. Препоръчително е да задавате цветовете в техния 16-тичен код.

При 10-тичната бройна система се борави с 10 цифри - от 0 до 9. Освен тази бройна система съществуват и други, една от които е 16-тичната бройна система. При нея се използват цифрите от 0 до 9 плюс латинските букви от A до F. Следователно символите с които се борави при 16-тичната бройна система, са следните: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F

Всеки цвят и оттенък могат да се представят в 16-тична стойност. Точно тези стойности са разрешени за използване в HTML.
В HTML-кода за цвят не се изписват буквите RGB, а само символите от 16-тичната бройна система; те се пишат слято, а най-отпред се поставя знака диез (#). Така HTML-кода за бял цвят има вида #FFFFFF, а HTML-кода за черен цвят е #000000.

В HTML няма значение дали таговете, атрибутите и техните стойности се изписват с малки или големи букви, както няма значение дали стойностите на атрибутите се затварят в кавички.

Oбратна връзкаПечатVI. Списъци
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.