Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички


Категория на документа: ИнформатикаСхема 2.

4. Схема на системата
4.1. Диаграма на потоците

Диаграмата на потоците от данни от I-во ниво представя детайлизирана информация за процесите, които се извършват в системата, потоците от данни и хранилищата от данни (сх.3).

Основни процеси са:

1. Доставка на пощенски картички. Основни действия, които се извършват в този процес са:

Въз основа на потоците от данни: заявки на обектите по модели, получавани от отделните обекти; заявка до доставчиците, изготвена на база хранилището на модели, на база хранилището на доставчици и хранилището на обектите; според данните за установени различия в бройките, моделите, или нови модели и нов доставчик се осъществява разпределението на моделите по обекти; данните за разпределените модели се изпращат със стокова разписка в куриерската служба за транспортирането им по обекти; от обектите постъпват данни за продадените пощенски картички, които постъпват в Отдел Маркетинг и продажби, от който пък постъпват данни за нови обекти, когато такива биват разкривани.

2. Поддържане на база данни за доставчиците. От доставчиците постъпват данни за промяна на съществуващата за тях информация или за нови доставчици; те се съхраняват в хранилището на доставчиците.

3. Поддържане на база данни за модели пощенски картички по категории. От различните доставчици постъпват данни за нови модели и категории, както и за промяна на съществуващата за информация; съхраняват се в хранилището на моделите.
Схема 3

4. Поддържане на база данни за обектите. От Отдел Маркетинг и продажби постъпват данни за нови обекти или промяна на данните в съществуващите, които се съхраняват в хранилището на обектите.

Хранилищата на данни са: 1) доставчици; 2) модели; 3) обекти
4.2. Декомпозиция

Проектираме автоматизираната система, която ще представлява програмно приложение за MS Windows. Следователно, за целите на проектирането и изпълнението, можем да представим системата в декомпозиран вид (сх.4) по следния начин:
Схема 4
ОПЕРАЦИИ

ЗАЯВКИ


OТ ОБЕКТИ


КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

ПОЛУЧЕНИ ПОЩЕНСКИ КАРТИЧКИ


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


АРХИВИРАНЕ


ИЗХОД

НОМЕНКЛАТУРИ

ДОСТАВЧИЦИ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.