Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички


Категория на документа: Информатика


Проектира се средствата за контрол и защита да се реализират са програмно. Например, предвижда се защита от изтриване на данните от номенклатурите (Доставчици, Модели и Обекти).

Предвижда се също така защита на информацията чрез пароли за различни нива на достъп:

- потребителите, които имат право само за четене;

- потребители, които имат право да редактират предварително определен тип информация;

- потребители, които администрират системата.
Заключение

С настоящия курсов проект показахме само принципното изграждане на автоматизирана информационна система за разпространение на пощенски картички със средствата на MS Access. По подобен начин може да се проектира система и за друг вид дейност. Прецизното разработване на описаната система изисква по-задълбочено изследване на процесите и по-детайлно описание на връзките, както и да се разработят всички предвидени дейности. За това обаче е необходимо повече време и по-задълбочено вникване в същността на проблема.

1 'модели' е условно наименование на подкатегории, на които се подразделят видовете картички; избрано е такова название за удобство при проектирането на системата
2 по същество проектирането на 'входни екрани' представлява проектиране на интерфейса за въвеждане на данни в системата
3 по същество проектирането на 'изходни екрани' представлява проектиране на интерфейса за въвеждане на 'заявки към системата' за извеждане на информация (справки, отчети и пр.)
??

??

??

??

2

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА
Факултет УПРАВЛЕНИЕ

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.