Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички


Категория на документа: Информатика ZA_NOM Номер на заявката N 03

KOD_OBEKT Шифър на обект N 07

IME_OBEKT Име на обект C 15

KOD_ZAGL Шифър на заглавие N 07

IME_ZAGL Заглавие C 20

Продажби и брак

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ ТИП РАЗРЯД

 KOD_ОBEKT Шифър на обект N 07

IME_OBEKT Име на обект C 15

KOD_ZAGL Шифър на заглавие N 07

IME_ZAGL Заглавие C 20

PR_BR Продадено количество N 03

V_BR Върнато количество N 03

Връзките между файловете са представени в следната схема:
Схема 6.

10. Технология на работа със системата

Технологията на работа със системата предвижда програмната реализация да наподобява действието на добре познати програмни приложения в среда Windows, така че потребителят да може лесно да се ориентира и да работи ефективно с нея. Например, проектираните в системата форми съдържат бутони с еднакво действие:
- ЗАПИС - съхранява въведените данни като ги записва в базата данни и след това дава възможност за въвеждане на нови данни;
- ИЗХОД или ОТКАЗ - въведените данни не се записват в базата данни и съответната форма се затваря.

Бутоните, които са специфични всяка форма, се именуват така, че наименованието им да подсказва тяхното действие.

Придвижването между полетата в дадена форма става по стандартен начин: или с клавиша Tab, или с мишката.

За избягване на грешки при попълването на някои полета са предвидени маски и специфични формати на данните - за тези, които притежават характерни признаци, които могат да послужат като критерии за контрол (цифрови/нецифрови данни, дати, стойности, горна и долна граница на някои стойности и пр.

За по-ефективна работа при създаването на базата данни може да се използват готови таблици на Excel, които могат лесно да се import-ират в базата. Това е много подходящо в случаите, когато те са налични (т. е. когато фирмата е използвала Excel-ски за съхраняване на данни и генериране на отчети, преди да премине към прилагането на така проектираната информационна система).
11. Изисквания към програмното осигуряване

При проектиране на примерната система (вход, изход и други елементи на потребителския интерфеис) е използван продукта MS Access 2002 в среда на MS Windows XP, но е препоръчително системата да се разработи така, че да е допустимо използването й при по-ранни версии на софтуера, напр. минималните изисквания за операционна система да са: Microsoft Windows 98 и Microsoft Office 2000. Това е важно, когато се планира широко разпространение (продажби!) на програмния продукт (т. е. информационната система), защото така ще има повече клиенти, които биха си го закупили.
12. Изисквания към техническото осигуряване

Минималните технически изисквания са следните: CPU Pentium или аналогичен процесор, 32 MB оперативна памет, 5 MB свободно дисково пространство, Принтер.
13. Средства за контрол и защита
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.