Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички


Категория на документа: Информатика
КУРСОВ ПРОЕКТ
ДИСЦИПЛИНА:
Проектиране на системи
ТЕМА:
Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички

СТУДЕНТ:
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
доц. П. Пенева
фак. № ****, специалност: Информатика

IV курс, редовно обучение


Варна, 2006

Увод

Няма съвременна развиваща се компания, която може да си позволи да върви напред без използване на автоматизирани информационни системи, каквито днес са възможни благодарение бурното развитие информационните технологии (IT). Съвременните автоматизирани информационни системи се разработват с помощта на модерни компютърни и телекомуникационни технологии, които са изключително мощни и високо ефективни. За разлика от близкото минало, днес автоматизираните информационни системи могат да се разработват сравнително лесно и удобно - например чрез програмния продукт MS Access (от Office-пакета на Microsoft). Разбира се, съществуват и много други възможности, със значително по-мощни средства (напр. ORACLE), но това е един от най-популярните, лесен и удобен начин.

В настоящaта разработка ще покажем принципите на проектиране и разработка на такава система с помощта на MS Access.
1. Характеристика, цел и предназначение на системата

Ще проектираме информационна система за разпределение на пощенски картички и отчитане на продажбите, която би могла да бъде използвана в компании, които се занимават с разпространение на пощенски картички.

Характерно за пощенските картички е например, че те се издават по различни поводи като Коледа, Нова година, Свети Валентин, Баба Марта, Великден и др. Издават се така също и картички за поздравления за рождени и именни дни, за сватби и за други празници. Освен това, издават се още и картички с изгледи от красиви природни местности и пейзажи, забележителности на градовете и на селата, манастири, църкви, исторически паметници, курортни комплекси и туристически обекти и пр. Във вид на картички се издават също така и художествени произведения на талантливи художници и фотографи, както и още много други видове.

Картичките биват хиляди модели, а и форматите им са доста разнообразни. Някои се продават по единично, други - в комплект; някои са в опаковка с плик, а други - не са; продават се също така и диплянки с изгледи от курортни места и исторически забележителности. Изобщо, разнообразието е твърде голямо.

Една фирма за разпространение на такъв тип печатни произведения, би се затруднила твърде много, ако извършва дейността си 'ръчно', т. е. без използването на компютъризирана система, специално предназначена за този вид дейност. За изграждането на такава система е необходимо проектиране и изпълнение, което може да се извърши едновременно с помощта на MS Access. Добре проектираната автоматизирана система следва да съдържа във вид на база данни каталога на пощенските картички, подходящо класифициран по категории, модели, формат и пр., както и всички други необходими данни, за да е полезна и ефективна и за да помага да фирмата да е конкурентноспособна на пазара.
2. Обхват на системата

Проектът обхваща следните дейности:
* създаване и поддържане на каталог на пощенските картички;
* поддържане на информация в база данни за доставчиците на пощенски картички;
* поддържане на информация в база данни за обектите на продажба на пощенски картички;
* поддържане на информация в база данни за поръчки на пощенски картички;
* обработка на заявки за доставка на пощенски картички в обектите за продажба;
* генериране на заявки към доставчиците за доставка на пощенски картички;
* разпределение и транспортиране на пощенските картички до обектите;
* генериране на справки за наличието или липсата на картички по категории, модели, формат, цена, качество и други признаци;
* отчитане на продажбите, генериране на справки и отчети за продажбите.
3. Функционална структура на системата
3.1. Йерархичен модел

Този модел представя основния процес на разпределение на пощенските картички и отчитане на продажбите, като функции и задачи.
3.1.1. Създаване и поддържане на база данни

Функцията се състои от следните задачи по създаване о поддържане на база данни:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.