Проект по изкуствен интелект


Категория на документа: Информатика


3.Задаваме въпроса "плува ли във вода", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички които не плуват във водата(леопард, щраус, тигър, жираф, зебра, албатрос), а ако отговорим с "не", отпадат всички които плуват във вода(пингвин).
4.Задаваме въпроса "има ли пера", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които нямат пера(леопард, тигър, жираф, зебра), а ако отговорим с "не", отпадат всички които имат пера(албатрос, щраус).
5.Задаваме въпроса "лети ли", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които не летят(леопард, щраус, тигър, зебра, пингвин), а ако отговорим с "не", отпадат всички които могат да летят(албатрос).
6.Задаваме въпроса "снася ли яйца", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които не снасят айца(леопард, тигър, жираф, зебра), а ако отговорим с "не", отпадат всички които снасят яйца(щраус, пингвин, албатрос).
7.Задаваме въпроса "яде ли месо", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които не ядат месо(щраус, жираф, зебра), а ако отговорим с "не", отпадат всички които ядат месо(леопард, тигър, пингвин, албатрос).
8.Задаваме въпроса "има ли заострени зъби", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които нямат заострени зъби(щраус, жираф, зебра), а ако отговорим с "не", отпадат всички които имат заострени зъби(леопард, тигър).
9.Задаваме въпроса "има ли нокти", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни, които нямат нокти(жираф, забра, пингвин, албатрос, щраус), а ако отговорим с "не", отпадат всички, които имат нокти(леопард, тигър).
10. Задаваме въпроса "има ли копито", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които нямат копито(леопард, щраус, тигър, жираф, пингвин, албатрос), а ако отговорим с "не", отпадат всички които имат копито(жираф, зебра).
11. Задаваме въпроса "има ли жълтокафеникав цвят", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които нямат жълтокафеникав цвят(щраус, зебра, пингвин, албатрос), а ако отговорим с "не", отпадат всички които имат жълтокафеникав цвят(леопард, тигър, жираф).
12. Задаваме въпроса "има ли тъмни точки", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които нямат тъмни точки(щраус, тигър, зебра, пингвин, албатрос), а ако отговорим с "не", отпадат всички които имат тъмни точки(леопард, жираф).
13. .Задаваме въпроса "има ли черни ивици", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които нямат черни ивици(леопард, щраус, жираф, пингвин, албатрос), а ако отговорим с "не", отпадат всички които имат черни ивици(тигър, зебра).
14. Задаваме въпроса "има ли дълъг врат", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които нямат дълъг врат(леопард, тигър, зебра, пингвин, албатрос), а ако отговорим с "не", отпадат всички които имат дълъг врат(щраус, жираф).
15. Задаваме въпроса "има ли бял цвят", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които нямат бял цвят(леопард, тигър, жираф), а ако отговорим с "не", отпадат всички които имат бял цвят(щраус, зебра, пингвин, албатрос).
16. Задаваме въпроса "има ли чернобял цвят", след като го зададем, ако отговорим с "да", отпадат всички животни които нямат чернобял цвят(леопард, тигър, жираф), а ако отговорим с "не", отпадат всички които имат чернобял цвят(щраус, зебра, пингвин, албатрос).

В зависимост от отговорите на въпросите се получават различни комбинации от въпроси. След като се отговори на дадената комбинация от въпроси с "да" или "не" програмата извежда кое е намисленото животно.
Код на задачата:

% Деклариране на потребителски типове, " connector "," property ", "group" и "namе" от тип "symbol".
Domains
connector = symbol
property = symbol
group = symbol
name = symbol

% Деклариране на предикати
Predicates
nondeterm positive(connector,property)
nondeterm negative(connector,property)
nondeterm ask(connector,property,symbol)
nondeterm remember(connector,property,symbol)
nondeterm animal(name)
nondeterm it_is(group)
nondeterm find
Database
xpositive(connector,property)
xnegative(connector,property)

% Дефиниция на предикатите и описване на фактите.
Clauses
positive(X,Y):-
xpositive(X,Y).
positive(X,Y):-
not(xnegative(X,Y)),
ask(X,Y,yes).
negative(X,Y):-
xnegative(X,Y).
negative(X,Y):-
not(xpositive(X,Y)),
ask(X,Y,no).
ask(X,Y,yes):-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект по изкуствен интелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.