Практически реализации на интелигентни агенти


Категория на документа: Информатика


Обучаващите се агенти са своеобразна еманация на останалите четири вида. Когато интелигентен агент се проектира за обучаващ се, той се разделя на четири концептуални елемента:
обучаващ елемент (learning element), който отговаря за извършването на подобрения и надграждания;
изпълняващ елемент (performance element), който по смисъл съвпада с целия разглеждан досега интелигентен агент от някой от първите четири вида;
критик (critic), който казва на обучаващия елемент колко добре агентът се справя по отношение на фиксиран стандарт за изпълнение; концептуално този елемент, оценяващ успеваемостта, е външен за агента, понеже той не бива да го променя, за да нагажда индикациите му към собственото си поведение.
генератор на задачи (problem generator), който трябва да предлага на изследователски действия, които ще доведат до натрупването на нов и информативен опит.

Друга класификаци на видове агенти :

Агента е активен обект, затова може да разглеждаме агентите като:

Реактивни агенти : - най елементарната реакция в/у средата (настоящата среда).
Това са агенти, които не използват опита при техните действия - т.е. "живеят в настоящото".

Агент - робот: (хардуерен агент) = (хардуерени ботове)
В роботиката траекториите на изпълнителните механизми могат да се пресичат. НО! всеки робот е длъжен да спре при навлизането на хора в неговата работна област.

Софтуерен агент :
Това е най-многобройната група от агенти. Днес практически всеки агет, който не е хардуерен или когнитивен(=човек), вид софтуерен агент.
Софтуерен агент е компютърна програма, която действа за един потребител или друга програма .
Агент-консултат - в системи за подпомагане на взимане на решения.
Ролята (функцията) на тези агенти е да съветва човека в различни ситуации чрез: събиране, изличане, анализ на данните и тяхното представяне в удобен вид за работа с данни или знания.

Прагматичен агент

Тези агенти се съобразяват единствено , това което е полезно за тях.
Агентът избира цел, която му носи най-много ползи.

За целта се прилага следният метод:

Извършва се проверка за ползата от действито на агента

Избира се действие с мяксимална полезност(полза)
Комуникационен агент (Agent Communications Language - ACL)
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Communications_Language
Онтологичен агент
Това е вид комуникационен агент, който използва онтологии.
В бъдеще повечето онтологични агенти ще са интелигентни, защото без ниво на интелигентност, онтологиите не могат не могат да се обработват ефективно.

Агенти тип BDI (Belief - Desire - Intentio - убеждение - желание - намерение)
Този вид агенти се използват за убеждение - желание - намерение на агента.

За целта се използва апарат на некласически логики.

Съществува голямо разнообразие от агенти и преминаване от една група към друга не е ясно определен. Затова във всяка МАС трябва да се преодоляват определени проблеми, като:

Знанията на агентите са различни

Занията на едни агенти, могат да не съответстват или противоречат на зананията на други агенти.
Това води до некоординираност между агентите и създава проблеми.
Необходимо е , ако интересите на два или повече агенти се пресичат (противоречат) , агентът с по-голям приоритет, трябва да използва ресурса (възможностите) си и да осъществи желанието си приди другите агенти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практически реализации на интелигентни агенти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.