Практически реализации на интелигентни агенти


Категория на документа: Информатика
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

КУРСОВА РАБОТА

Предмет : Многоагентни системи

Тема : Практически реализации на интелигентните агенти

изготвил : проверил :
студент: първи курс - Магистър проф.д.н..В.Йоцов
фак.номер :

гр. София

03.02.2014г.

УВОД

Интелигентни агенти

Агент е човек или софтуер и/или хардуер, който може да възприема средата чрез своите сензори и да въздейства върху нея чрез своите органи за управление. В зависимост от техния вид агентите могат да притежават едно или повече от посочените по долу свойства. В зависимост от това, дали хората (когнитивни агенти) активно участват в системата, или само получават резултати като странични наблюдатели на автоматично функционираща МАС, структурата на системата се променя съществено.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Агент е компютърна система, ситуирана в определена среда, която е способна на автономни действия с цел решаване на поставените при проектирането й цели. Всеки агент трябва да може да работи в следните три режима: перцепция(възприемане на сензорни данни), разсъждаване (логическа обработка на информацията) и действие (сигнали за управление на рецепторите). Агентите преобразуват информацията от своите рецептори и въздействат на околната среда чрез своите ефектори.
Във вътрешността на всеки разсъждаващ агент (reasoner) се намират различни компоненти. Сензорните данни се обработват от изкуствените невронни мрежи и се подават директно в базите данни или в продукционните системи.
Агентите са програми, които работят в различни компютърни устройства: те са автономни, защото в определена степен контролират своето поведение и могат да действат без външна намеса. Те преследват цели или изпълняват задачи, за да постигнат насоките, заложени при изработването им. Като цяло поставените цели може да са противоречиви или непротиворечиви, така че не е необходимо агентите да са подготвени и за откриване и разрешаване на противоречия. Разрешаването на натрупаните противоречия и/или конфликти е по възможност в автоматичен режим, но в някои критични случаи се иска експертна помощ.
Сензорната и друга информация се предава вътре в агента към невронните мрежи като аналог на подсъзнанието на машината или към продукционните системи като аналог на сънанието, опериращи съгласно идеите на математическата логика. Взаимодействието между тези два модула наред с човеко-машинната или междуагентната комуникация формират автономните начини за логически извод и разсъждение, най-често основани на еволюционната обработка на данни и на колективната еволюция за постигане на определена цел.

Видове агенти

Интелигентни агенти ( ИА) - ( разумни агенти) :

Ситуиран обект: Агента съществува в определена среда, той се адаптира към нея.
Интелителигентен агент (ИА) е този, който е способен на гъвкави автономни действия, за да изпълни целите при проектирането. като гъвкавостта означава 3 неща:

Реактивност: Агентът реагира в реално времена определени промени в своята среда.

Проактивност (инициативност): Агентът постоянно преследва нови цели. Той е целенасочен.

Пример: Ако един агент загуби връзка с друг агент, от услугите на които се нуждае, за да постигне своите цели, той ще търси връзка с друг агент,които може да подсигури същите услуги.
Социални способности: (ИА) е в състояние да взаимодейства с други агенти и хора, чрез коопериране, координиране и договаряне.
Други характеристики на (ИА) са:

Автономност: поведението на (ИА) се определя въз основа на неговия натрупан опит ( за сметка на вградените знания) и възможност да действа по своя инициатива.

Адаптируемост : способност на (ИА) да се:

- самоубоочава в действиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практически реализации на интелигентни агенти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.