Пейджър


Категория на документа: Информатика


КУРСОВ ПРОЕКТ

ПЕЙДЖЪР
СЪДЪРЖАНИЕ:

1 Функции и експлоатация

2 Употреба на пейджърите в 21-ви век

3 История

4 Сигурност на връзката

5 Техническа информация

8 Използвана литература

Пейджърът е безжично телекомуникационно устройство, което приема и показва числови или текстови съобщения или приема и обявява гласови съобщения. Еднопосочните пейджъри могат само да получават съобщения , докато пейджърите за реакция и двупосочните пейджъри може също показват , да отговаряте и да изпращат съобщения чрез вътрешен предавател . Пейджърите работят като част от система за виртуална памет , която включва един или повече фиксирани предавателя ( или в случая на двупосочнте пейджъри, една или повече базови станции ). Тези системи могат да варират от такава с ниска мощност на предавателя и стигне до национална система работеща с хиляди мощни базови станции .

Практически първите пейджинг услугите стартират през 1950 г. и са предназначени за лекарите в района на Ню Йорк Сити, като те трябвало да плащат по 12 долара на месец абонамент за услугата извършена от 200 грамовия пейджър. Пейджинг услугата им гарантирала, че ще получават телефонните си съобщения в рамките на 40 км (25 мили) чрез наличието на само една предавателна кула. Системата е произведена от Reevesound Company и се управлявала от Telanswerphone. През 1960 г. Джон Франсис Мичъл комбинира елементи на уоки-токи Motorolla и автомобилни радио технологии, за да създаде първия транзисторен пейджър , като от този момент нататък , пейджинг технология започва да се приема и разширява до началото на 90-те години. Въпреки това, от средата на 90-те години , когато клетъчните технологии стават все по-евтини и по-широко достъпни, модерните услуги започват да изместват пейджърите като търговски продукт.
Днес пейджърите съществуват до голяма степен като продукти за определена ниша на пазара и намират приложение главно за преференциално използване като например болници, служби грижещи се за обществената безопасност или където тяхната простота , висока надеждност и ниски разходи за предоствяне на услугата представляват интерес.

1 Функции и експлоатация:

общо устройство на пейджър

Всеки пейджър съдържа някои основни компоненти като:
-микропроцесор - сужи за обработката на информацията
-говорител - за известяване на определени сигнали
-LED светлини - служат за осветление на дисплея или за известяване
-батерии - при някои видове пейджъри, според вида им са външни батерии, вътрешни батерии или резервни
-радиоприемник - служи за приемане на входящия сигнал, а при по-новите модификации пейджъри е и радиопредавател)
-мотор (използва се за ‚вибрация' на устройството)
-дисплей - според модела на пейджъра, може да се намира на различна страна на панела и служи за показване на определена информация, чието съдържание зависи отново от модела на устройството
Пейджинг системите се предлагат често като абонаментна услуга и се управляват директно от крайните потребители като частни системи.Доставчиците на услугата са склонни да покриват по-голяма географска област от частните системи , а в частните системи са склонни да покрият тяхната ограничена площ по-задълбочено и да доставят съобщенията по-бързо от търговски системи. Във всеки вид система, клиентите изпращат съобщения до пейджъри. ***Системните оператори често възлагат уникални телефонни номера или имейл адреси, за да могат пейджъри (или предварително определени групи от пейджъри ) , давайки възможност на клиентите да се страница, като телефонен разговор , електронна поща и SMS ***. Пейджинг системи поддържат различни видове протоколи за директна връзка. Автоматизираното наблюдение на софтуерните клиенти, които често се използват в болници , ИТ отделите , и охранителните компании , са склонни да предпочитат директни връзки заради повишената надеждност. Малките системи за пейджинг , като тези, използвани в ресторанти и търговски обекти, често се интегрират с клавиатура и пейджинг система в една единствена кутия, с цел намаляване на сложността разходите.
Пейджинг системите поддържат няколко популярни протокола за директна връзка, включително и TAP, TNPP, SNPP и WCTP, както и патентовани модем- и socket-based протоколи. Освен това, различни организации често интегрират пейджинг системите заедно с гласова поща (Voice-mail) или PBX системите си, а система за персонално повикване предупреждава пейджъра (или групата от пейджъри) чрез предаване на информация по един RF канал (включително адрес и информационно съобщение). Тази информация е форматирана с помощта на SNPP (Simple Network Paging) протокола, като 2-tone, 5/6-tone, Golay, POCSAG, FLEX, ERMES, или NTT. Двупосочните пейджъри и пейджърите за отговор (response pagers) обикновено използват протокола ReFLEX.

Самите пейджъри варират от много евтини и прости пейджъри, до такива притеваващи по-комплексно персонално комуникационно оборудване, попадащи в осем основни:

- Тонални пейджъри (Tone-only Pagers) или просто пейджъри са най-простата форма за персонално повикване. Те са кръстени пейджъри, защото първоначално представят повикването като писукане (beeping). Сегашните пейджъри в тази категория използват други форми за предупреждение, като някои от тях използват аудио сигнали, други светват, а трети вибрират или всичко това използвано в комбинация. Този тип устройства понякога биват наричани ресторантъорски пейджъри, защото са много разпространени в този бранш поради простотата им на използване.
- Гласово/тонални (Voice / Tone) пейджъри - предоставят възможност когато се получи входящ сигнал да се слушат записани гласови съобщения.
- Цифрови пейджъри - съдържат цифров LCD дисплей, който може да показва телефонният номер на викащия както и друга цифрова информация, обикновено с дължина до 10 цифри.
- Буквено-цифрови пейджъри - използват по-сложни LCD дисплеи, които могат да показват както текст така и икони. Тези устройства могат да получават текстови съобщения, често чрез електронна поща или директно чрез директното им свързване към системата за персонално повикване.
- Пейджъри за отговор (Response Pagers) са буквено-цифрови пейджъри, оборудвани с вградени предаватели. Те позволяват на потребителя да отговаря на съобщения под формата на педварително зададен списък с отговори за многократен избор, и да инициира консервирани съобщения от предварително програмиран адрес и списъци за съобщения. Тези устройства понякога се наричат ​​"1.5-канални пейджъри" или "1.7-канални пейджъри" в зависимост от възможностите си.
-Двупосочните пейджъри (Two-way Pagers) са пейджъри за отговор (Response Pagers) с врадени QWERTY клавиатури. Тези пейджъри позволяват на потребителя да отговаря на съобщенията, да изпраща и препраща съобщения с помощта на текст в свободна форма, както и чрез предварително зададени отговори.
-Еднопосочни модеми са с интегрирани администратори на персонално повикване, които са в състояние да взема местно действие въз основа на съобщения и данни, които получават.
-Двупосочен модеми имат способности, подобни на еднопосочни модеми и също така могат да потвърждават съобщенията както и да предават собствените си съобщения и данни.
В таблица 1 са описани типа на кодиране, скоростта на сигнализация както и броя на поддържаните абонати от различните типове пейджъри.
Таблица 1
тип пейджър
тип на кодиранеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пейджър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.