Отчитане на разходи за материали


Категория на документа: Информатика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Финансово-счетоводен факултет

КУРСОВА РАБОТА

по Счетоводен софтуер

на тема: Отчитане на разходи за материали

Изготвил: Проверил:
Йорданка Николова доц. д-р Кольо Несторов
СК 3 курс 1 група
Фак. Н. 2616

I. Отчитането на разходите за материали се осъществява чрез сметка 601 Разходи за материали. По нея се отнасят разходите свързани с:
- Основни материали
- Спомагателни материали
- Горивни материали
- Канцеларски материали
- Резервни части за ремонт на активи
- Семена, фуражи, торове
- и др.
При вложените материали, който са били предварително съхранявани на склад се дебитира сметка 601 Разходи за материали и се кредитира сметка 302 Материали (със съответната подсметка за групата материали и аналитичните сметки, водени към нея).
Ако суровините (ел. енергия, водаза технологични нужди, закупени и веднага вложени материали) не са били съхранявани на склад се дебитира сметка 601 Разходи за материали и се кредитира сметка 401 Доставчици или някоя сметка от група 50 Парични средства.

II. За целта съм избрала да покажа как се осчетоводява потребената ел.енергия за производството на PVC и AL дограма.

На 28.02.2013г. фирма ГИ 2005 ООД гр. Балчик влага следните материали за производството на комарници:
- Мрежа 100м2 х2лв.
- АL профили 100кг х 8лв.
- Аксесоари 800бр. х 0,5лв.
- Уплътнител 400м х 0,5лв.

1. За тази операция са ни нужни следните сметки:
- 601 Разходи за материали
- 302 Материали ( и аналитичностите й)
- 611 Разходи за основна дейност

2. Тази операция ще се осчетоводи по следния начин:
Дебит сметка 601 1600

Кредит сметка 302 1600

аналитична сметка 302.1 мрежа - 100 м2 х 2 лв.

аналитична сметка 302.2 AL профили - 100 кг х 8 лв.

аналитична сметка 302.3 аксесоари - 800 бр х 0,5 лв.

аналитична сметка 302.4 уплътнител - 400 м х 0,5 лв.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходи за материали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.