Отчитане на продажбата на готовата продукция


Категория на документа: ИнформатикаВ "Чантеса" ООД, през месец април 2013г. са извършени следните стопански операции:
1. Съгласно фактура №1616 от 13 април 2013г. (с начислен ДДС) са продадени на ЕТ "Елена-74" 15 броя чанти с продажна цена 240лв. За един брой (с включен ДДС). Фактическата себестойност на една чанта е 180лв.
2. Съгласно банково извлечение по разплащателната сметка е постъпила дължимата сума от клиента.
3. За продадените изделия са разпределни 50лв. административни разходи и 35лв. разходи за продажба. В края на месеца е отчетен финансовия резултат от продажбата на чантите.

Осчетоводяване на продажбата на продукция:

1. За отразяване вземането от клиенти, в резултат на продажбата на продукцията следва да бъдат направени записванията:

Дебит 411 - Вземания от клиенти 3600

Ан. ЕТ "Елена-74"

Кредит 701 - Приходи от продажба на продукция 3000

Ан. Приходи от продажба на чанти

Кредит 453,2 - Начислен данък за продажбите 600

2. За изписване на продадената продукция:

Дебит 701 - Приходи от продажба на продукция 2700

Ан. Приходи от продажба на чанти

Кредит - 303 - Продукция 2700

Ан. Чанти

3. За отразяване на плащането от страна на клиента следва да бъдат направени счетоводно записванията:

Дебит 503 - Разплащателна сметка в левове 3600

Кредит 411 - Вземания от клиенти 3600

Ан. ЕТ "Елена-74"

4. За разпределните на разходите:
Дебит 701 - Приходи от продажба на продукция 85

Кредит 614 - Административни разходи 50

Кредит 615 - Разходи за продажба 35

5. За формиране на финансовия резултат:
Дебит 701 - Приходи от продажба на продукция 215

Ан. Приходи от продажба на чанти

Кредит 123 - Печалба от текущата година 215Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на продажбата на готовата продукция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.