Основни понятия в операционните системи


Категория на документа: ИнформатикаПротоколи TCP (Transfer Control Protocol) /IP (Internet Protocol)

TCP се транспортира чрез IP.

Съществуват различни причини, поради които за основа на Интернет са избрани семейството протоколи TCP/IP. Най-значимите от тях са:
• възможността на тези протоколи за работа както с локални, така и с глобални компютърни мрежи;
• способността на протоколите да управляват голямо количество стационарни и мобилни потребители;
• удобство при използването от хора или организации, желаещи да се включат директно към Интернет или чрез фирми, предлагащи тази услуга;
• способността на протоколите да осъществяват взаимодействие между операционни системи от коренно различни класове;
• разработка на приложения за различни платформи и унифицираното им използване в Интернет.

Комуникационният слой TCP/IP представлява отворен стандарт, който се фокусира в голяма степен на осигуряването на осигуряването на свързаност между различни мрежи, а не върху функционалните нива (фиг.4).

Седем-слоен OSI модел
Четири-слоен TCP/IP модел
Аpplication
Приложен
7

Presentation
Представителен
6

Session
Сесиен
5

Transport
Транспортен
4

Network
Мрежови
3

DataLink
Канален
2

Physical
Физически
1


Фиг.4. Седем степенен OSI модел и четири степенен TCP/IP модел.

Четири степенен TCP/IP модел:

Каналния слой на TCP/IP модела обхваща всички популярни стандарти на локалните LAN (Ethernet, Token Ring, FDDI) и глобалните WAN (X.25, Frame Relay, ATM) мрежови технологии. Те се използват, например, когато достъпът до Интернет се осъществява от компютър, който е част от съответна локална LAN или глобална WAN мрежа, свързана към Интернет.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в операционните системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.