Основни понятия в операционните системи


Категория на документа: ИнформатикаВсички те са част от ОС. Сърцевината на ОС е ядрото - контролираща програма с особен приоритет (privileged state), резидентно присъстваща в оперативната памет на компютъра.

Ядрото отговаря за правилното обслужване на процесите и периферните устройства. То създава, управлява и прекратява процесите и обслужва техните заявки за ресурси и допълнителни услуги.

Процесите обслужват приложенията, които от своя страна са свързани едно с друго чрез библиотеките, които предлагат стандартни услуги на различните приложения.

Обвивката (shell) служи за връзка между потребителя и ядрото. Тя може да бъде както графична така и с команден ред.

Операционната система използва и друг вид системен софтуер, който обаче не е част от самата операционна система - драйверите. Те служат за връзка между ядрото на операционната система и съответните физически устройства. Самата операционна система има вградени драйвери за определени устройства като процесор, временна памет, твърд диск и др. които осигуряват нейната работа.

Системни и приложни програми.

Всяка изчислителна машина се състои от техническа част (hardware) и програмно осигуряване (software). От своя страна програмното осигуряване се дели на системно и приложно. Системния софтуер управлява използването на хардуера и координира работата на приложния софтуер, използван от потребителя.

Разделянето на софтуера на приложен и системен е условно. Например, от гледна точка на един програмист компилаторът на C се явява системен софтуер, а от гледна точка на системния програмист това е приложение. За обикновения потребител дори приложение като Word изглежда като системен софтуер (фиг.3).

Фиг.3. Техническо и програмно обезпечение на
изчислителната машина.

III. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ОС.

Понастоящем се оформят няколко тенденциии за развитие на компютрите и операционните системи от ново поколение:

- цените на апаратните средства ще се снижават, ще се увеличават скоростта на процесорите и обема на паметта, при намаление на габаритите;

- цената на предаването на данните ще намалява, а скоростта - ще се увеличава;

- широко разпространение ще получат многопроцесорните архитектури;

- ще се развият виртуалните машини;

- концепцията за виртуална памет ще се запази;

- ще се развие паралелното програмиране и паралелните системи;

- ще нараства дялът на мрежовите ОС;

- ще нараства дялът на разпределените ОС;

- по-широко разпространение ще получат глобалните изчислителни мрежи;

- ОС, като администратор на ресурсите ще се запази, но ресурсите ще се изменят;

- новите ОС ще са с по-опростена поддръжка, по-надеждни и по-разбираеми.

IV. ПРИНЦИПИ НА IP АДРЕСАЦИЯ.

Най-популярната глобална компютърна мрежа в света е Интернет. Сама по себе си тя се определя като множество от информационни услуги, предлагани от взаимосвързани компютърни мрежи, обхващащи целия свят. Създадена първоначално в интерес на университетите и държавните институции, в настоящия момент мрежата обхваща множество фирми и домашни потребители и е удобна среда за комуникация между изследователи и екипи, работещи по съвместни проекти или просто хора, обединени от общи професионални или културни интереси . В нея могат да се включват както цели локални компютърни мрежи, така и отделни компютри.

Идеята за създаването на Интернет е предложена от американската корпорация RAND по поръчка на Пентагона и американското правителство във връзка с необходимостта от построяването на комуникационна отказоустойчива мрежа, която би могла да продължава да функционира дори ако голяма нейна част стане недостъпна за работа, например в случай на война. Специалистите вземат решението, че характеристиките на мрежата трябва да предоставят възможност за предаване на информационни пакети от един възел към друг без абсолютно никакъв централизиран контрол. Ако основната част не работи пакетите самостоятелно се пренасочват към достъпните възли дотогава, докато не достигнат своята точка на местоназначение. Освен това във възможностите на мрежата е заложена висока устойчивост и надеждност при предаването на данните със средствата на мощен контрол на данните в предаваните пратки. По своя характер разработката е предназначена за нуждите на военните ведомства, но в процеса на нейното осъществяване са привлечени за участие и научни университети.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в операционните системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.