Основни понятия в операционните системи


Категория на документа: Информатика


КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

РЕФЕРАТ

ПО ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА 2

ТЕМА: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Съставил: ИВАНКА ДИМИТРОВА - БКР

II. ОСНОВНИ ВЪПРОСИ
1. Структура и организация на операционните системи.
2. Ядро (kernel) и обвивка (shell).
3. Тенденции в развитието на операционните системи.
4. Принципи на IP адресация.

I. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОПЕРАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ.

Тринайсет-слоен структурен модел на ОС.

Йерархичната структура на една съвременна ОС разграничава нейните функции в съответствие с тяхната сложност, с времето, за което се изпълняват и с нивото на абстракция. На фиг.1 е показана подобна организация, която обхваща 13 нива.

НИВО
ИМЕ
ОБЕКТИ
ОПЕРАЦИИ
13
черупка (шел)
програмна среда на потребителя
команди на командния процесор
12
процеси на потребителя
процеси на потребителя
завършване, спиране, възобновяване, изтриване
11
справочници
справочници
създаване, изтриване, преглеждане, списъци
10
устройства
монитор, клавиатура, принтер
създаване, разрушаване, четене, записване
9
файлова система
файлове
отваряне, затваряне, четене, запис, изтриване
8
комуникации
тръби
отваряне, затваряне, четене, запис, изтриване
7Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в операционните системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.