Основи на HTML


Категория на документа: Информатика


HTML

WWW - информационна система, базирана на понятието ХИПЕРТЕКСТ.

ХИПЕРВРЪЗКА - ключова дума или картинка, с помощта на която се осъществява връзка със следващ документ.

URL (Uniform Resource Locator) - метод за адресиране, чрез който се осъществява достъп до различни услуги на Интернет.

Използва се следният начин за адресиране:

Protocol: // serveradress / path / FILENAME.ext където:

"protocol://" е метод за достъп до информацията, като:

http:// - HTML документи;

ftp:// - FTP сайтове;

telnet: - адрес на сървър за отдалечено свързване;

file: - път към файла на локалния компютър.

"serveradress" - адрес на сървър, който съхранява HTML документи;

"path" - пътят до папката на HTML документа на локалния сървър;

"FILENAME" - името на файла;

"ext" - типа на файла.

Например: http:// www.geocities_pages.maria.htm; http:// www.dir.bg/danyo

При адресирането, може да се пропусне http://

ftp://ftp.uni-plovdiv.bg telnet:digsys.bg file:C:esenstranica.doc

Езикът HTML

HTML - Hyper Text Markup Language ( език за хипертекстово маркиране);

Притежава две основни характеристики - хипертекст и универсалност.

Хипертекст - възможност да създадем връзка на страницата с друга или практически до всичко в Интернет.

Универсалност - HTML документите се записват в текстов или ASCII формат и по този начин всеки компютър може да разчете WEB страницата, без значение дали компютъра е Macintosh или Windows машина. Въпреки, че практически всеки компютър може да покаже WEB страницата Ви, действителното изображение зависи от типа на компютъра, монитора, скоростта на връзката с Интернет и на края, от софтуера, използван за изобразяването на страницата: браузърът.

Най-популярните браузъри понастоящем са: Internet Explorer и Netscape Communicator. За съжаление двете програми не изобразяват по абсолютно идентичен начин страницата Ви.

Организацията World Wide Web Consortium, често съкръщавана на W3C, която се управлява от създателя на WEB - Тим Бърнърс-Лий, се стреми да убеди WEB общността за необходимостта от универсалност и премахване на ограниченията на браузърите. Проектът за стандартизиране на WEB поставя изискване всеки браузър да поддържа: 1) CSS1 - Cascading Style Sheets, система за разделяне съдържанието на страницата (написана на HTML) от форматирането (написано на CSS), като по този начин се постига по-голям контрол върху дизайна и същевременно се запазва универсалността на страницата; 2) DOM - Document Object Model, система за наименоване на частите на WEB страницата; 3) ECMAScript - скриптов език JavaScript, стандартизиран с това име, за динамично съдържание на страницата.

Ефектите в страниците, използващи DOM, JavaScript и HTML, понякога се наричат динамичен HTML или DHTML.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на HTML 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.