Операционни системи


Категория на документа: Информатика


Основни понятия за ОС

Тема 1 - Програмен принцип на управление на КС

фиг. 1 – Графично представяне на програмния принцип на управление на КС

- Обяснение на фиг.1 - Началната стойност на брояча на командите е адреса на първата команда, която трябва да бъде изпълнена. Командата, която ще се извършва, отива в регистъра на командите. След като се дешифрира, тя бива пратена на АЛУто (Аритметико – Логическо Устройство), което трябва да намери в данните Адрес 1 и Адрес 2, зададени от регистъра, и да изпълни командата. След изпълнението й се добавя +1 адрес към брояча на командите.
Тема 2 - Същност, назначение и функции на ОС
Определения за ОС:
1) ОС е набор от програми, осигуряващи възможност за нормално функциониране на КС
2) ОС е съвкупност от програми, предназначени да организират изчислителния процес и да направят удобно общуването на потребителя и КС
3) ОС е мениджър на ресурсите на КС
4) ОС е множество от последователни процеси, които взаимодействат помежду си
5) ОС е средство за създаване на виртуални машини
6) ОС е средство, разширяващо функциите на апаратната част, създавайки т.нар. абстрактна машина
7) ОС е съвкупност от програми, управляващи изпълнението на потребителските програми и предоставящи на потребителя средства за разработка на програмите

Функция на ОС
1) Осигурява интерфейса с потребителя.
2) ОС осигурява и осъществява ефективно управление на ресурсите на КС:
А) Апаратни ресурси
Процесор – ОС планира и разпределя времето му за използване от потребителските програми
Оперативна Памет – ОС определя организацията на паметта, разпределянето й между потребителите, динамичното и заделяне и освобождаване, защита на отделните области
Входно-изходни устройства – ОС управлява информационния поток между процесора и оперативната памет и апаратните ресурси, тоест КС и потребителя
Външни запомнящи устройства – ОС определя организацията и разположението на информацията и управлява достъпа до нея, тоест поддържа файлова система

Б) Информационни ресурси
Данни – ОС осигурява възможността за работа с общи данни и колективното им ползване
Програми – ОС осигурява възможността за ползване на програмите от няколко потребителя

3) Осигурява и управлява възможността за съвместно използване на ресурсите, тоест управлява прекъсванията и взаимодействията между процесите.
4) Планира достъпа на потребителите до апаратните ресурси на КС (поддържани на опашки)
5) Осъществява възстановяване на информацията и изчислителния процес след аварии (грешки)

ОС управлява следните ресурси: процесор, памет (външна и вътрешна), устройства за вход и изход, данни и програми

Задължителни качества на ОС
1) Надеждност
2) Защита – трябва да защитава потребителя от чужди грешки и от опити за влизане в програмата
3) Ефективност
4) Предказуемост – желателно е времето за изпълнение на една програма да е приблизително еднакво при различните натоварвания на КС

5) Удобство

Тема 3 - Развитие на ОС
1) КС без ОС – потребителите са имали пълен достъп до ресурсите, но никакви програми не са улеснявали работата.

2) Поява на прости програмни помощни средства: асемблери за абсолютни модули и т.н.

3) Поява на сложни асемблерни езици и езици от високо ниво. Използване на библиотеки от програми. Използване на външната памет за съхранение на транслаторите. Поява на транслатори за преместваеми модули. Поява на свързващи програми. Режима на работа е открит, при което КС е на разположение на потребителя.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Операционни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.