Операционни системи


Категория на документа: Информатика


1. ОС - основни понятия. Поколения ОС

ОС - съвкупност от програми, които управляват всички ресурси на компютъра.
Поколения ОС:
1. 45-55 год. Компютрите са с вакумни лампи и релета . Няма ОС. Програмира се на машинен език. Компютрите се използват от тесен кръг специалисти, които са едновременно програмисти и оператори. В 1950 г. Се въвеждат перфохартите, които служат за четене и зареждане на програмата в паметта. Следващ етап в развитието на програмирането е появата на сложни асемблерни езици и езици от високо ниво, като FORIRAN. Широко започват да се използват библиотеки от програми. Използват се магнитни лепти за съкраняване на транслаторите, обслужващите програми и междуните резултати. За препокриване на работата на процесора и входарезхода се използва буфериране.
2. 55-65 год. Компютрите са с транзистори, а ОС работят в режим на пакетна обработка - това са големи машини. Имаме два вида машиаи - за търговски цели и за числени пресмятания. При пакетната обработка потребителя се отделя от компютъра чрез оператор. Потребителя предоставя задание. Заданията се събират в "пакети" образуващи т.н. "поток от задания". Възникват нови апаратни средства: входно - изходния процесор и механизъм за прекъсване, които дават възможност за паралелна работа на ЦП и входно/изходните операции. Синхронизация на работата се постига със сигнал за прекъсване изпращан от канала. Така се поставя началото на мултипрограмирането - програмна техника за управление на паралелни процеси. Продължава развитието на езиците от високо ниво, появяват се макроасемблерите, разширяват се библиотеките от програми. Вместо магнитни ленти започват да се използват дисковете. Компоненти на ОС:
- С-ма за управление на входа и изхода
- Сулерваизорни с-ми
- Процесори.
3. 65-80 год. Компютрите са с интегрални схеми. Използва се нов метод на пакетна обработка - мултипрограмирането и нов начин за предоставяне на изчислителните средства на потребителите - времеделение. ОС с времеделение осигурява едновременно обслужване на много потребители, имаши пряк достъп до КС чрез терминал. Появяват се ОС за реално време - "строги" и "смекчаващи".
4. След 80 год. Компютрите са с големи интегрални схеми и се появяват персонални или микрокомпютри.

2. Видове ОС. Основни характеристики на MS Windows и UNIX/LINUX

Видове ОС:
1. ОС за големи машини
2. ОС за сървари
3. ОС за многопроцесорна машина
4. ОС за персонални компютри
5. ОС за реално време
6. Мрежови ОС

UNIX е многопотребителска ОС. Тя поддържа многозадачен режим. Първата версия на UNIX е за PDP7 и е написан през 1969 год. С-мата е написана на езика, разработен специално. Учени от Калифорнийския Университет в Бъклин въвеждат редица подобрения, като виртуална памет, работа в мрежа - локална и глобална и др. Днешните с-ми UNIX могат да се разделят на два типа - SVR4 и базирани на BSD (4.2 - 4.4). SVR4 е една от най-важните ОС създадена досега, тя работи на различни компютри - от микрокомпютри до суперкомпютри. Днес LINUX е пълна версия на UNIX. С-мата е високо модулна и лесно се коноригурира. На разположение са приложения и помощни програми, които удовлетворяват специфични изисквания. Windows са еднопотретребителски, но многозадачни с-ми. Windows работи на всички персонални компютри и е от малкото комерални система разработени от начало. Това позволява в нея да се включат последните достижения в технологията на ОС, като обекноориентирано програмиране.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Операционни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.