Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA


Категория на документа: Информатика


Добре е да се запише предназначението на базата данни на хартия -
предназначението й, очакваното й използване и кой ще е я използва.
Например, за една малка база данни за домашен бизнес може да се напише

нещо просто като "Потребителската база данни съхранява списък с информация

за клиентите, предназначена за създаване на съобщения и отчети".

Ако базата данни е по-сложна или се използва от много хора,

както често се случва за фирмено използване,
предназначението може лесно да представлява един абзац или повече,
и трябва да включва кога и как всеки от тях ще използва базата данни. Намерението е да има добре развито изложение на мисията, към което да се правят обръщения по време на целия процес на проектиране. Наличието на такова изложение помага да се съсредоточите върху целите си при взимане на решения.Microsoft Office Access, преди известен като Microsoft Access, е система за управление на бази данни от Microsoft. Тя е член на офис пакет на Microsoft приложения.С MS Access можете да вземете информация от няколко източника и да я организирате в една база от данни.Дефенирате връзките между информацията и Access може да обработва връзките.С помощта на обектите на Access, като таблиците, формите, справките и отчетите можете да поддържате,съхранявате, обновявате и изобразявате по различни начини вашата информация.Таблици- Това е основната структура във всяка база от данни. В Access таблицата е обект, който съхранява информацията в записи и полета.Справка- Справката позволява обработката на информацията в таблица/и. Чрез справките можете да извършвате различни математически операции и да избирате за кои да се извършат тези операции. Форми- В Access най-лесно се вкарва информация чрез форма. С нея може да се добавя, разглежда и редактира информацията. Формата може да съдържа информация от няколко таблици или справки.Splash screen- Форма, даваща информация за базата данниSwitchboard- Начална формаInput form- Форма за записване, изтриване и променяне на данниPop-up form- Форма, която дава информация на потребителя Modal form- Форма, която изисква потребителя да й обърне внимание преди да продължи
Subform- Форма във форма
Multiple-page forms- Форма, която показва само по един запис
Datasheet form- Форма, която свързва записите за по-лесна обработка

Отчет- Отчетът представя вашата база от данни в по-общ вид, готов за принтиране.

Основното меню на Office Access 2007 се състои от 4 основни таба - Home, Create, External Data и Database Tools.
Над тях са разположени офис бутонът и лентата за бърз достъп до команди.

Home - се състои от пет основни блока:
Views - различните видове изгледи като Datasheet View, Form View, Layout view, Print Preview, Report View, PivotTable View, PivotChart View,
Clipboard - за управление на clipboard-а (копираните и изрязани обекти),
Sort & Filter - за сортиране на информацията,
Records - за запазване и обработка на обект,
Find - за търсене из базата данни
Font - за цялостна промяна на размера, цвета, фона и вида на шрифта на избрания текст,

Create - се състои от четири основни блока:
Tables - за изработка на таблици
Forms - за изработка на форми
Reports - за изработка на отчети
Other - за изработка на справки и макроси

External Data- се състои от четири основни блока:
Import - за вмъкване на информация или обекти от друга база данни или файл
Export - за изнасяне на информация в отделен файл
Collect Data - за допълване на информация чрез e-mail
SharePoints List - за синхронизиране на две бази от данни Database Tools - се състои от пет основни блока:
Macro - за създаване на макроси и VBA кодове
Show/Hide - за показване на връзките между обектите
Analyze - за анализиране на базата данни
Move Data - за запазване на базата данни на сървър
Database Tools - настройки и защита на базата данни
При обработка на таблица/справка/форма/отчет се появяват допълнителни табове:

Data Sheet - се състои от четири основни блока:
View - за различните видове изгледи като Datasheet View, Form View, Layout view, Print Preview, Report View, PivotTable View, PivotChart View
Field and Columns - за обработка на колониСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.