Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA


Категория на документа: Информатика


· Code - за разработка на макроси или програми на VBA

· Controls - добавяне на специални обекти в текста като картини, падащи списъци и др.

· XML - разработка на схеми описани по стандарта (езика) XML

· Protect - регламентиране защитата на документите и правата за достъп

· Templates - разработка на документи-образци

Офис бутон - меню за управление на текущия документ (нов, запазване (като), принтиране, подготвяне за публикуване(свойства, предпазване, подписване), изпращане по имейл/факс, публикуване в блог/сайт, затваряне на текущия документ).

Excel
Microsoft Excel е програма, която поддържа файл, наречен книга и представляващ наименувано

множество от електронни таблици. Файлът може да се записва, прочита или изтрива като цяло или отделни негови таблици.

Всяка таблица позволява въвеждане, корегиране и изтриване на данни, провеждане на изчисления върху тях, представяне на резултатите в числов, текстови или графичен вид.
Визуализацията на данните може да се аранжира по шрифт, големина, цвят или графично представяне.

Действията в таблиците и върху данните могат да се програмират на VBA като макроси или отделни програмни единици.

Microsoft Excel може да се адаптира (настройва) според индивидуалните предпочитания на всеки отделен потребител.
Състои се от следните слайдове:
Home- Начало: копиране, шрифтове, подравняване, номериране, стилове, клетки и редактиране
Insert- Вмъкване: таблици, илюстрации, графики, връзки и текст
Page Layouts- Оформление: теми, настройка на страниците, мащабиране, възможности на листовете, подреждане
Formulas - Формула: библиотека от функции, наименоване, проверка на формули и изчисления
Data-Данни: въвеждане на данни, връзки, сортиране , филтриране, инструменти за обработка на данни
Review-Преглед: проверки, коментарии, промени и др.
View-Изглед: становища, покажи / скрий, увеличи, прозорци, макроси и др.
Page Layout - място за записване на заглавие/надпис (header) на таблицата

Page Beak Preview - визуализация до последната активна клетка.
Ready (Edit) настройка на MS Excel
Състои се от следните блокове:
Clipboard - за копиране с или без отстраняване на текста и поставянето му на избрано място (клетка)
Font - за избор на параметри на шрифта.
Alignment - разполагане на текста в клетката.
Number -представяне на данните , например като парични (лв, $,€), дати с различни формати , точност и др.
Styles - графично и цветово оформление на таблицата, вмъкване на икони и др.
Cells - обработка (индивидуална и/или групова на клетки), добавяне, изтриване, промяна на размерите и др.
Editing - редактиране, селектиране, търсене, заместване и сортиране.
Clipboard - маркиране на определени клетки от таблица, тяхното копиране или отстраняване и поставяне на друго място в същата или друга таблища.
Cut - клетките се копират в clipboard и се отстранява. Ако в последствие не се поставят в таблица могат да се загубят.
Copy - аналогично на cut , но със запазване на копираното.
Format Painter - стилът на избрана клетка се присвоява на следващата избрана клетка (клетки)
Свиването е възможно , ако не противоречи на друга клетка от същия ред
Tables - добавяне на таблици в основната таблица, например таблица колона и др.
Illustrations - вмъкване на картини, клипове, специални фигури и цветови ефекти в таблицата.
Charts - въведени данни се представят в различни видове диаграми.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.