Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA


Категория на документа: Информатика· Citations & Bibliography - цитати и библиография,

· Captions - заглавия на обекти,

· Index - индексиране на думи, изрази, фрази, страници или отделни части от текст с цел търсене, структуриране и препратки

· и Table of Authorities

Mailings - 5 блока:

· Create - оформяне и отпечатване на пликове,

· Start Mail Merge - подготовка и разпростванение на циркулярни писма (съобщения) по зададен образец и списък от адреси,

· Write & Insert Fields - записване и вмъкване на специални полета в различните документи,

· Preview Results - преглед на резултатите

· и Finish - край.

Review - 6 блока:

· Proofing - проверка на правописа, речник, превод и др.,

· Comments - коментари,

· Tracking - следене на промени по документа,

· Changes - приемане/отхвърляне на промените по документа,

· Compare - сравняване на два документа или две версии на един и същ документ

· и Protect - защита от редактиране на документа, подписване и др.

View - 5 блока:

· Document Views - различни изгледи на документа,

· Show/Hide - показване/скриване на различни помощни инструменти - линии, мрежа, карта на документа и др.,

· Zoom - мащабиране на документа,

· Window - управление на прозорците на Word

· и Macros - управление на макроси

При избор на някоя от горните опции се появяват допълнителни слайдове - Format и Design, от които подробно може да се стилизира и променя избраният за вмъкване обект.

Освен споменатите раздели, от опциите могат да се активират и допълнителни, например Developer, от който могат да се въвеждат допълнителни функции посредством разработка на програмна част или за на(д)стройка на програмата съгласно изискванията на потребителя. Състои се от пет блока:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.