Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA


Категория на документа: Информатика


Word

Microsoft Word е текстов редактор за компютри, използващи операционна система Microsoft Windows (има версии и за Mac OS X). Текстовият редактор е компютърна програма за подготовка, редактиране, обновяване и отпечатване на документи, съдържащи текст, графични изображения, таблици и други обекти подготвени и оформени според изискванията за текущия документ.

Основното меню на Office Word 2007 се състои от 7 основни раздела (слайда) - Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review и View. Над тях са разположени офис бутонът и лентата за бърз достъп до команди.

Първият и основен раздел - Home - се състои от пет основни блока:

· Clipboard - за управление на clipboard-а (копираните и изрязани обекти),

· Font - за цялостна промяна на размера, цвета, фона и вида на шрифта на избрания текст,

· Paragraph - за структуриране и разполагане на текста (left, right, center, justified, lists, indent, sorting, non-printable characters),

· Styles - предефинирани стилове за текста - заглавия, подзаглавия, цитати и др.

· Editing - за търсене и заместване на текст и специален избор на обекти и текст с подобно форматиране.

Вторият раздел - Insert - се състои от шест основни блока:

· Pages - образци за начална страница, вмъкване на празна страница, разделяне на страницата на две,

· Tables - за вмъкване на таблици,

· Illustrations - за вмъкване на изображения, графики, диаграми и др.,

· Links - връзки към сайтове или обекти в документа, отметки,

· Header & Footer - вмъкване на горен/долен колонтитул,

· Text - вмъкване на TextBox и специални текстови обекти,

· Symbols - вмъкване на специални символи и формули.

Третият раздел - Page Layout - се състои от пет блока:

· Themes - предварително зададени теми за целия документ,

· Page Setup - настройки на страницата - отстъпване, ориентация(пейзаж/портрет), размер, колони, номера на редовете, пренасяне на нов ред и др.,

· Page Background - фон на страницата, воден знак, рамки на страницата,

· Paragraph - настройки на параграфите - разстояние отляво/дясно, преди/след,

· и Arrange - взаимно положение на обектите, въртене на изображения .

Четвъртият раздел - References - се състои от шест блока:

· Table of Contents - автоматично вмъкване на съдържание,

· Footnotes - бележки под линията,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.