Обработване на видео със Sony Vegas


Категория на документа: Информатика


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УПРАВЛЕНИЕ
КАТЕДРА "ПРОГРАМИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ"

К У Р С О В П Р О Е К Т
н а
Тема: Обработка на видео с Sony Vegas

Разработил: Ръководител:
Антон Каракановски /доц. П. Томов/
КТПП, фак.№ 281612005

СОФИЯ, 2013

1. Добавяне на видео и аудио клипове в програмата.

Хващате с мишката клипа, който искате да присъедините и го провлачвате до програмата и го пускате в най долната лента. По този начин добавяте всички необходими клипове.Образува се един ред, в който е картината на видеото и друг- със звука.

По същия начин добавяте и аудио клипове в по- надолен ред, за да са по лесни за манипулация и обрааботка. Ако има още звукови файлове за добавяне - отно с провлачване.Поставяте ги там кадето желате да "покрите" звука от видеото.

2. Обработка на видеото.

Селектирате с мишката над тайминг лентата област, която искате да махнете от видето. С десен бутон върху селектираната област, избирате "cut" и изрязваме желаната област.
Повтаряте толкова пъти колкото части от видеото, искате да премахнете.В изрязаната част поставяте снимки. Избирате "Event Pan/Crop" иконата, която е в десния края на поставената снимка във видето. В отворения прозорец задаваме "No" на "Maintain aspect ratio", така снимката заема целия екран. Поставяте мишката в задния краи на областта на снимката и изтегляте докато получите зеланото времетраене на картинката на екрана.

Повтаряте горните две действия колкото пъти ви е нужно.Долепщме откъса от изрязания клип към последната снимка, чрез кликане върху областта на клипчето и провлачване с мишката. Поставяме мишката в задния краи на областа на клипчето, иконата на курсра се променя. Хващаме с мишката и изтегляме наляво. По този начин изрязваме края на откъса от клипчето.

Добавяте още снимки, докато покрият времетраенето на, аудио файловете, които използвате. За да се получи малко по-разчупено, задаваме "Fade offset" в началото и края на снимките, като отиваме с мишката на сините триъгълници в горния край на снимките и ги изтегляме към вътрешността на снимката. Така се получава плавно показване на образа.

3. Добавяне на лого.

Вземате картинката, която сте си избрали за лого и я поставяте в нов ред в програмата.Появява се в най-долния ред. За да излиза върху видеото ни трябва да изведем реда с картинката в най-горния ред.

След като сте извели реда с картинката най-отгоре, поставяте началото на областа откартинката там от кадето искате да се появи.Поставяте мишката в края на областа и изтегляте докадето желаяте да седи логото ви.

След това с мишката, кликате с десния бутон и отивате на "Video Event Pan/Crop". След това в прозореца, който се отваря цъкате с десния бутон на мишката върху изображението и избирате "Match Output Aspect". Започвате да маниполирате изображението в прозореца така, че
да поличуте желаните позиция и размер на логото.Промяната може да следите в "Preview" прозореца.

4. Обработване на звука.

Отивате върхо редовете с аудиото и натискаме бутона "V". Появява се една синя линия по средата на редовете. Това линията на нивото на звука. Като кликаме с мишката по нея, можем на различни места да я изтегляме нагоре или надло, като по този начин усилваме и намаляваме звука. Понеже има звук и от видеото и такъв , който ние добавпме, трябва да нагласим нивото на звъка, така че да получим желания ефект. В този клип, на места има смесване на звука,който е добавен и този който е към видеото или само един от двата, затова трябва нивата на звука да бъдат добре настроени.

5. Добавяне на текст.

В горния ляв прозорец избирате "Media Generator"→"All"→"(Legacy)Text". Избираме "Heavy Outline".

Поставяте го в първата лента при логото.На "Properties" задавате текста избирате за цвят на текста и на фона, да са прозрачни.От "Effects" извирате чвета, който искате да се очертае текста.
За да се получава плавно показване на текста, задаваме "Fade offset" в началото и края на текста, като отиваме с мишката на сините триъгълници в горния край на полето,в което се намира текста и ги изтегляме към вътрешността на текста. Добавяте колкото текстови полета са ви нужни.

6. Добавяне на финални надписи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обработване на видео със Sony Vegas 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.