Обмен на данни


Категория на документа: Информатика


Източник: ESRI Shapefile Technical Description An ESRI White Paper-July 1998

Поредността на записите да бъде СЪЩАТА, както в Main файла !

Забележка:

.SHP форматът не трябва да бъде бъркан с .shp форматът на AutoCAD, който се използва за съхраняване на шрифтове на фигури.

5. Предимства и недостатъци
6. Софтуерни продукти, с които е съвместим Shapefile форматът

Свойства на ArcView shape файловете
1. Изчертават се по-бързо от ARC/INFO областите (coverages)
2. Позволяват редакция на тяхната геометрична или атрибутна информация
3. Могат да бъдат конвертирани в други формати (например ARC/INFO coverage) в средата на ArcView и ARC/INFO
4. Дават възможност за екранно цифроване (дигитализиране)

7. Приложение

Този специфичен файлов формат намира широко приложение в географските информационни системи (ГИС). Под ГИС разбираме група технологии и продукти, които служат като база за създаване на информационни системи, които оперират с пространствени данни в различни области. Такива могат да бъдат чистата наука (геология, геодезия, картография), решаване на практически задачи в областта на градоустройството, водене на кадастър, оптимизация на оценката на природни ресурси, екомониторинг, решаване на транспортни задачи и други. В основата на ГИС лежи способността за свързване на описателна информация - буквено-цифрова, графическа и мултимедийна - с картографски обекти.
Пример за съдържание на Shapefile:

Източници на информация:

1. Wikipedia.org
2. ESRI Shapefile Technical Description An ESRI White Paper-July 1998
3. Pcworld.bg
4. webhelp.esri.com
5. gplates.org

??

??

??

??

Дияна Димитрова, №14915 Page 1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обмен на данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.