Обмен на данни


Категория на документа: Информатика


 Обмен на данни чрез ESRI Shapefile формат

1. Файлов формат

Файлов формат (или още формат на файл(ове)) е определен начин за кодиране на информацията, когато тя се преобразува за съхранение в компютърен файл.

Файловете представляват последователност от битове (нули и единици) и компютърните програми трябва по някакъв начин да преобразуване на информацията от достъпен за човека вид в нули и единици и обратно. За различните видове информация има различни видове формати. Даден тип файл, например документ на текстообработваща програма, обикновено може да бъде с няколко различни формата. Понякога тези формати се съревновават един с друг.
2. Същност

ESRI Shapefile, или просто Shapefile, е популярен формат за векторни данни, използван в географски информационни системи. Разработен е и е поддържан от ESRI (Economical and social research institute - Институт за икономически и социални проучвания).
Shape-файловете описват геометрични понятия - точки, полилинии и полигони. Те, например, могат да представляват кладенци, реки и съответно езера. Всеки от тези обекти може да има атрибути, които ги описват, като например име, температура и т.н.
Shape-файлът е дигитален векторен формат за съхраняване на геометрични позиции и информация за асоциираните с тях атрибути. Този формат няма нужният капацитет да съхранява топологическа информация. Форматът е бил представен за първи път с ArcView GIS2 в началото на 1990 г.

Терминът Shapefile е доста популярен, но самият "Shapefile" се състои от няколко отделни файла. Три обособени файла са ключови и съхраняват основните данни, които образуват един Shapefile. Те са: ".shp", ".shx" и ".dbf". Самият Shapefile е свързан с .shp файловете, но те сами са недостатъчни за дистрибуция, тъй като се изискват и останалите поддържащи файлове.

3. Типове данни и организация

• - стойностите трябва да са цели числа
• - double-precision
• - не се допускат безкрайности и нечислени стойности
• - има 2 типа организация на съдържанието
* Свързана с данните
* Свързана с управлението на файловете

4. Структура на Shapefile-а
• 4.1. Главен файл - main file

Разширение: *.shp - shape формат

Главният файл съдържа самите геометрични данни за описаните обекти. Главният формат (.shp) се състои от главните географски данни. Съдържа един единствен header, последван от един или повече записи с различна дължина. Всеки от записите съдържа собствен header (заглавна компонента) и компонента, съдържаща запис. На всяко число отговаря определен обект. Стойност 0 индикира, че няма геометрични данни за обекта.
Състой се от Header с с фиксирана дължина - 100 bytes и записи с променлива дължина.

Източник: ESRI Shapefile Technical Description An ESRI White Paper-July 1998

Източник: ESRI Shapefile Technical Description An ESRI White Paper-July 1998

4.2. Индекс файл -index file

Разширение: *.shx - shape индексен формат

Индекс файл представлява позиционален индекс, позволяващ бързо търсене напред и назад. Индексира създадената геометрията и позволява БЪРЗА ОБРАБОТКА. Състой се, както и главният файл, от header и записи. Header-ът е с 100 bytes дължина , докато записите - с дължина 8 bytes всеки.

Източник: ESRI Shapefile Technical Description An ESRI White Paper-July 1998

4.3. Dbase file

Разширение: *.dbf - атрибутен формат;

Dbase файлът съдържа атрибути за всяка фигура и ключове. Той е стандартен DBF файл, позволяващ връзка с приложения в Windows и DOS.
Имената на, index, main и dBASE файловете да са с ЕДНА И СЪЩА представка.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обмен на данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.