Мъртва хватка


Категория на документа: Информатика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Р е ф е р а т

ПО ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

На теми:
I. Мъртва хватка.

II. Структурна организация на ОС. Монолитни системи. Йерархичен подход. Виртуални машини. Системно ядро.

III. Структура на файловата система MS-DOS. Типове файлове и операции над тях.

IV. Операцинни системи за мобилни устройства.

ПРОВЕРИЛ: Проф.д-р Константин Цветков

Изготвил: Мария Визова Димитрова
Специалност: ИТ в съдебната и изпълнителната власт
Форма на обучение: задочно, I-ви курс
Фак. № 33-МП-ИТ

гр. Велико Търново
2014г.
Съдържание:

Мъртва хватка....................................................................................................2стр.
Определение на понятето мъртва хватка...........................................................2стр.
Условия за възникване на мъртва хватка..........................................................2стр.
Мъртва хватка при разпределение на ресурсите...............................................2стр.
Граф за разпределение на ресурсите..................................................................2стр.
Начини за борба с мъртва хватка.......................................................................3Стр.
Възстановяване след мъртва хватка...................................................................4стр.
Проблемът на безкрайното отлагане..................................................................4стр.
Мъртва хватка при комуникации........................................................................4стр.
Структурна организациа на ОС. Монолитни системи. Йерархичен подход. Виртуални машини. Системно ядро..............................................................5стр.
Основни компоненти на ОС................................................................................5стр.
Монолитни системи.............................................................................................5стр.
Йерархичен подход..............................................................................................6стр.
Виртуални машини...................................../........................................................6стр.
Системно ядро......................................................................................................7стр.
Модел "клиент - сървер"....................................................................................8стр.
Структура на файловата система MS-DOS. Типове файлове и операции над тях..................................................................................................................9стр.
Структура на файловата система MS-DOS.......................................................9стр.
Типове файлове и операции над тях.................................................................10стр.
Команди за работа с файлове групирани по функции....................................11стр.
Операцинни системи за мобилни устройства............................................13стр.
Същност..............................................................................................................13стр.
Symbian................................................................................................................13стр.
iSO........................................................................................................................13стр.
Аndroid OS...........................................................................................................14стр.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мъртва хватка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.