Микропроцесорна система за регулиране на температура


Категория на документа: Информатикаcase ESC: //излизане без запомняне

return 0;

break;

case ENTER: //излизане със запомняне

return 1;

break;

}

}
}

void prn_indicator(char num_line,char *text){
// извежда text върху индикатора, ако num_line == 1 на първи ред, при == 2 на втори ред

if(num_line==1){ //команда за писане на първи ред

PORTA=0x80; //данни за запис в индикатора това е команда Set DD RAM Address с 0, за извеждане данните на 1 ред

PORTB &= ~_BV(PB1); //сигнала RS в 0

PORTB |= _BV(PB3); //сигнала CS в 1 начло на записа

PORTB &= ~_BV(PB3); //сигнала CS в 0 край на записа

}else{ //команда за писане на втори ред

PORTA=0xC0; //данни за запис в индикатора това е команда Set DD RAM Address с 0x40, за извеждане данните на 2 ред

PORTB &= ~_BV(PB1); //сигнала RS в 0

PORTB |= _BV(PB3); //сигнала CS в 1 начло на записа

PORTB &= ~_BV(PB3); //сигнала CS в 0 край на записа

}

PORTB |= _BV(PB1); //възстановяване на сигнала RS в 1, за нормално извеждане на данните

while(*text){ //цикъл до намиране на 0 в текста, което означава края му

PORTA=*text++; //данни за запис в индикатора от text, с последващо увеличаване на test за намиране на следващ символ

PORTB |= _BV(PB3); //сигнала CS в 1 начло на записа
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микропроцесорна система за регулиране на температура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.