Микропроцесорна система за регулиране на температура


Категория на документа: Информатика


break;

}

switch(key()){//проверява за натиснат клавиш и работи с АЦП и ПИД

case UP: //ако не сме стигнали последния парамерър минаваме към следващия

if(numbed_prameter<4)

numbed_prameter++;

break;

case DOWN: //ако не сме стигнали първия параметър минаваме към предишния

if(numbed_prameter)

numbed_prameter--;

break;

case ESC: //излизане от редактиране на параметрите

return;

break;

case ENTER: //редактира конкретен параметър

if(change_parameter()){ //записване на параметъра в EEPROM

switch(numbed_prameter){

case 0:

target_temp=data;

eeprom_write_word(&target_temp_eeprom,target_temp);

break;

case 1:

kp=data;

eeprom_write_word(&kp_eeprom,kp);

break;

case 2:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микропроцесорна система за регулиране на температура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.