Микропроцесорна система за регулиране на температура


Категория на документа: Информатика


old_current_temp=current_temp; //подгтовака на данни за диференциалната съставка

return PINC&0x3F; //прочита и връща натиснатия клавиш
}

void edit_params(void){
//за редактиране на праметрите
//при ESC излиза от програмата
//UP избра следващ параметъ, DOWN предишен
//при ENTER извиква change_parameter за редактиране на конкретен параметър

char numbed_prameter;

numbed_prameter=0;

while(1){ //безкраен цикъл

prn_indicator(2,""); //изтрива втория ред

switch(numbed_prameter){ //изписва на първия ред името на параметъра и подготва data с стойностата на параметъра за редактиране

case 0:

prn_indicator(1,"Target temerature");

data=target_temp;

break;

case 1:

prn_indicator(1,"Kp");

data=kp;

break;

case 2:

prn_indicator(1,"Ki");

data=ki;

break;

case 3:

prn_indicator(1,"Kd");

data=kd;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микропроцесорна система за регулиране на температура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.