Microsoft Power Point 2003


Категория на документа: Информатика


Съдържание:

I. Какво представлява Microsoft Power Point
II. Меню, прозорци и бутони
III. Създаване на презентация
IV. Добавяне на текст към слайд
V. Добавяне на хипервръзки, музика и филми.

I. Какво представлява Microsoft Power Point 2003

Microsoft PowerPoint е програма за изработване на презентации, направена от Microsoft. Тя е част от Microsoft Office пакета. Работи под Microsoft Windows и Mac OS.

Използва се от фирми, преподаватели, студенти и др. От Microsoft Office 2003, Microsoft започват да го усъвършенстват, като вече го има в почти всеки офис пакет. Започват да го наричат Microsoft Office PowerPoint, вместо Microsoft PowerPoint. Като част от Microsoft Office, PowerPoint е най-използваната програма в света за презентации.

Microsoft Office PowerPoint 2003 е програма за презентационни графики, която помага да се създаде продължителен визуален ефект. Могат да се правят презентации с малко текст, подкрепен с множество графики и цветни изображения, таблици, диаграми и дори цифрови филми, с цел привличане вниманието на аудиторията. След като се създаде презентация, тя може да се разпечата на хартия.

Microsoft Office PowerPoint 2003 e най- широко разпростанената версия на PowerPoint. В нея са подобрени и новодобавени много функции, интерфейсът е леко променен от предишните версии - лесен и удобен. Текущите версии са Microsoft Office PowerPoint 2007 и най-новият Microsoft Office PowerPoint 2010, който имат големи промени относно потребителският интерфейс.
II. Меню, прозорци и бутони

За да се отвори програмата се избира :

Start>All Programs Microsoft Office Power Point2003, както е показано на фиг. 1.1 или се кликва с мишката върху иконата за бързо избиране - появява се основният прозорец на програмата.

Фиг. 1.1.

Като се отвори приложението се появява основният екран на програмата, както е показано на фиг.1.2

Фиг.1.2.

В горната част на основния екран на програмата се намират лентата с менюта (1) и лентите с инструменти, съответно стандартната за работа с файлове (2) и за форматиране на текст (3). До голяма степен те съвпадат с останалите програми, работещи под Windows. Специфично за PowerPoint е менюто Slide Show, с помощта на което се осъществяват настройките на презентацията и нейното представяне.

1) Лента с менюта

Меню File (Alt+F)

o Създаване на нов документ --> File --> New (Ctrl+N)
o Отваряне на документ --> File --> Open (Ctrl+O)
o Затваряне на документа --> File --> Close
o Запаметяване на промените в документа --> File --> Save (Ctrl+S)
o Запаметяване на нов документ --> File --> Save As...
o Настройки на листа --> File --> Page Setup...

От тук се задава как да изглежда страницата - Slide, с каква ширина, височина , формат и други.
o Изглед как изглежда страницата след отпечатването и на принтер --> File --> Print Preview

o Отпечатване на документа --> File --> Print (Ctrl+P)
Page range - кои страници те се отпечатат, както следва:
Аll - всички
Pages: - прозволни страници, напр. 1,3,5,7
5-12 (от 5 до 12)
CopiesСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Microsoft Power Point 2003 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.