Мастиленоструйни принтери


Категория на документа: Информатика


Освен принтерите с формат А4 се предлагат и такива, като моделите DesignJet (650,700,750C) на фирмата Hewlett Packard, които могат да работят с хартия с размер до А0.

При принтерите трябва да се внимава за това, дали има подходящ драйвер за използваната операционна система.

Техника на печатане на мастиленоструйните принтери:

Техниката на печатане на мастиленоструйните принтери е основана е по - голямата си част също на матричното подреждане на изображението на знаците. Знаците се изобразяват върху хартията обаче не с помоща на игли посредством мастилена лента, а чрез малки дюзи, които пръскат мастилото директно върху хартията.

Печатната глава на мастиленоструйния принтер има - в зависимост от производителя - 60 дюзи, всяка от които с диаметър около положината от този на човешкия косъм.

Метод на печатане:

Съществуват различни методи, по които мастилото се пренася върху хартията. Най - известен и разпространен е методът с мехурчето (Bubble-Jet), който е бил разпространен от фирмата Canon и се използва при принтерите DeskJet, и пиезометодът, който се използва от фирмата Epson.

Забележима разлика в качеството на печата не се наблюдава вследствие на различните принципи на печат, а по - скоро заради качеството на използвана хартия.

Метод за печат с мехурчета (Bubble - Jet)

Методът Bubble - Jet е термичен метод, тъй като във всяка дюза се намира малък нагряващ елемент. Тези елементи се нагряват от електрически импулси за няколко милисекунди и частично довеждат мастилото до изпаряване.

Така в дюзата се образува малко мехурче, което изпраща намиращото се пред него мастило към хартията. При изхвърлянето на мастилото за кратко време се получава по - ниско налягане, при което мастилото се всмуква и напълва отново дюзата. Големината на изхвърляната капка мастило може да регулира посредством стойността на импулсния сигнал.

При метода Bubble - Jet резервоарът и печатащата глава образуват едно цяло и когато мастилото се свърши, трябва да се замени цялата печатаща глава, ако няма възможност за пълнене.

Пиезометод на печат

При пиезометода на печат вместо загряващ елемент във всяка дюза е вграден пиезоелемент. Това е кристал, който привежда в трептене при подаване на електрическо напрежение. Това е механичен метод. Принципът е известен още от "зумерите", които се използват в различни електрически уреди за издаване на сигнали. В някои компютри вместо високоговорители са вградени такива сигнални устройства.

Ако се подаде импулсно напрежение към пиезоелемента в дюзата, той се задвижва и изстрелва капка мастило върху хартията. Както и при метода Bubble - Jet, и тук след това краткотрайно се понижава налягането, което води до ново всмукване на мастилото. Мастилото се подава от резервоар с мастило (касета) към печатащата пиезоглава с помощта на на шлаух.

От гледна точка на качеството двата метода даватидентични резултати. Ако се сумират разходите за покупка (по - високи при пиезометода) и експлоатационните разходи (по - високи при метода Bubble - Jet), за двата метода се получават съвсем близки стойности.

Данни за мастиленоструйни принтери:

Таблицата показва, че при някои модели печатащата глава е интегрирана в касетата, което означава, че едновременно със смяната на касетата в принтера се поставят нови печатни глави.

Презареждане на мастило

За многобройните струйни принтери, предлагани на пазара съществуват съответни набори за пълнене с мастило, при които производителят първоначално въобще не е предвидил презареждане.

Опитът показва, че касетата Bubble - Jet може да бъде пренапълнена до три пъти, преди печатните глави да повлияят забележимо на качеството на печата.

Презареждането обаче не става особено добре при многоцветните касети, които и без това често създават проблеми. Естествени при нова касета смесването на цветовете е оптимално, но на практика отделните цветове не се изразходват равномерно, така че определен цвят свършва по - рано от другите. В такъв случай трябва да бъде купена нова касета.

Естествено съществуват принтери, които имат отделни касети за всички основни цветове: Cyan (светлосиньо), Magenta (светловиолетово), Yellow (жълто) и Black (черно), което обаче не променя факта, че при изразходването на един цвят трябва да се сменят и другите касети, тъй като иначе се нарушава оптималното съотношение ба смесване.

Цветови модели RGB и CMYK

Изобразяването на цветовете върху монитора се осъществява чрез основните цветове Red, Green и Blue (RGB). Дадената точка от изображението (Pixel) се състои от съчетанието на тези три цвята, които чрез различни интензивности създават всички останали цветове. При пълна интензивност на трите цвята се създава бяло, а при минимална интензивност - черно. Следователно моделът RGB работи сумиращо, което означава, че колкото повече цвят се сумира, толкова по - светло е изображението, което върху лист бяла хартия естествено не функционира. Затова при цветните принтери се използва моделът CMYK - Cyan, Magenta, Yellow и Black (К, а не B , тъй като това може да бъде объркано със синьо). Белият цвят се получава, когато чрез смесването на трите основни цвята Cyan, Magenta, Yellow, което е ознашава като смесено черно, за разлика от черното от касета с черсно мастило.

Предимства и недостатъци на мастиленоструйните принтериСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мастиленоструйни принтери 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.