Мастиленоструйни принтери


Категория на документа: Информатика


Бургаски Свободен Университет

Курсова работа

по Компютърни системи

Информатика и компютърни науки

Курс: IV

Тема: Мастиленоструйни принтери

Литература:

http://bg.wikipedia.org/wiki/

Сервизен справочник
"Интерфейси и системни шини"

Клаус Дембовски

Гр. Бургас Проверил: доц. д-р Моллова

Мастиленоструйни принтери

История:

Мастиленоструйната технологията при принтерите започва своето развитие в началото на 60-те. Siemens патентоват първото мастилоструйно устройство през 1951 г., което довежда до появата и на първия мастилоструен записващ апарат.

По - късно през 70-те IBM развиват непрекъснатата мастилоструйна технология. Основата и е управлението на непрекъснат поток от мастилени капки към носителя на изображението или отклоняването му във възвратен канал за рециркулация чрез прилагане на електростатично поле към предварително заредени мастилени капчици.

През 1977 г. Siemens произвели принтера PT-80 с последователен печат, с което извели мастилоструйната технология "капки по заявка" на пазара. Принтерите на тази технологична база изстрелват капки към носителя само при необходимост за отпечатването им. Този метод значително намалява сложността на екипировката в сравнение с технологията непрекъснат мастилоструен поток. При тези първи принтери изстрелването на капчиците мастило се извършва от пиезо-електрически преобразуватели, които чрез механично движение създават необходимото за това налягане.

По същото време Canon развили технологията bubble jet (мехурчесто струйна). При този метод миниатюрен електросъпротивителен нагревател загрява мастилото до кипване. Бързото нарастване на така създаденият "мехур" изхвърля мастилото пред себе си през дюзата. Скоро след тях Hewlett-Packard разработили подобна технология и я наименовали термо мастилоструйна.

Най-популярните мастилоструйни принтери използват последователен печат. Подобно на матричните, серийните мастилоструйни принтери използват печатаща глава с дюзи подредени вертикално в една или повече колони. Процеса за синтез на изображението е аналогичен с този на матричните принтери.

Принцип на работа на мастиленоструйните принтери

Мастиленоструйните принтери работят на следния принцип:

Едно резервоарче с мастило захранва матрица от свръхфини микроскопични дюзи, излети в пластмасов патрон (печатаща глава). В зависимост от това колко сложен е самият принтер, в неговия патрон може да са вградени до 50 дюзи. Патронът (или главата) се монтира на каретка, която се премества напред и назад по релса чрез ремък, задвижван от електромотор. Печатащата глава е свързана с електронно управляващо устройство чрез дълъг, плосък и гъвкав кабел, който се нарича кабел на печатащата глава.

Начинът на работа на мастилено-струйните принтери прилича удивително на този на ударните (разликата е само в устройството на печатащата глава). Когато хост компютърът изпрати символ, който трябва да се отпечата, от паметта на принтера се извикват поредица от вертикални комбинации от точки, представящи този символ (в неговия избран шрифт и размер).

Електронното управляващо устройство изпраща тези комбинации от точки една по една към управляващите вериги на печатащите дюзи. Тези вериги служат за усилване на сигналите от основната логика, като ги превръщат в бързи, високоенергийни импулси, необходими за изстрелване на миниатюрни капчици мастило от всяка дюза. Когато импулсът стигне до дюзата, той създава рязко повишение на топлината, благодарение на което се образува мехурче. Последното се изстрелва под формата на капчица. След това дюзата изстива за част от секундата и е готова за приемането на друг импулс.

Работни листи при мастиленоструйните принтери

Мастиленоструйните принтери използват само единични листове хартия до размер А4, която се поставя в гнездото за нея в принтера. Печатанео върху етикети, пликове за писма, дебела хартия обикновено също е възможно, дори може да се печата върху фолио. Поради това мастиленоструйният принтер може да се използва широко както в офиса, така и къщи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мастиленоструйни принтери 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.