Маршрутизация


Категория на документа: Информатика


Технически Университет-Варна

ПРОТОКОЛ

Тема:

Маршрутизиращи протоколи RIP и OSPF

Изготвил:
Силвия Валериева Табакова
095002, IV курс, I група

Проверил: ас. М. Иванов

1. Mаршрутизиращ протокол RIP
1.1 Топология

1.2 Маршрутизиращи таблици на четирите рутера.
# Node Name: Campus Network.Router 2
# Iface Name Iface Index IP Address Subnet Mask Connected Link
# ---------- ----------- --------------- --------------- ----------------

IF0 0 192.0.1.2 255.255.255.0 Campus Network.Router 2 <-> LAN 4

IF1 1 192.0.0.2 255.255.255.0 Campus Network.Router 2 <-> LAN 3

IF10 10 192.0.8.1 255.255.255.0 Campus Network.Router 3 <-> Router 2

IF11 11 192.0.9.1 255.255.255.0 Campus Network.Router 2 <-> Router 1

Loopback 12 192.0.10.1 255.255.255.0 Not connected to any link.

# Node Name: Campus Network.Router 1
# Iface Name Iface Index IP Address Subnet Mask Connected Link
# ---------- ----------- --------------- --------------- ----------------

IF0 0 192.0.3.2 255.255.255.0 Campus Network.LAN 1 <-> Router 1

IF1 1 192.0.5.2 255.255.255.0 Campus Network.LAN 2 <-> Router 1

IF10 10 192.0.11.1 255.255.255.0 Campus Network.Router 1 <-> Router 4

IF11 11 192.0.9.2 255.255.255.0 Campus Network.Router 2 <-> Router 1

Loopback 12 192.0.12.1 255.255.255.0 Not connected to any link.

# Node Name: Campus Network.Router 4
# Iface Name Iface Index IP Address Subnet Mask Connected Link
# ---------- ----------- --------------- --------------- ----------------

IF0 0 192.0.7.2 255.255.255.0 Campus Network.Router 4 <-> LAN 8Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маршрутизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.