MAN топология


Категория на документа: Информатика


MAN Topology

MAN топологията, който е описан в фигура 3 - 1, показва мрежа, която служи на три различни организации в единствена корпорация.

Фигурата 3 - 1 типична само-ръководеше разгръщане от MPLS Ман

Тази корпоративна мрежа обхваща пет различни местоположения: голям кампус (LC), медиен кампус (МС),, два малки кампуса (SC1, SC2), два информационни центъра (DC1, DC 2).

Всяка организация иска техният трафик да бъде държан отделен от трафика на коя да е друга организация.

За всяка организация, гласовата и иинформацията за данни също трябва да са разделени. За да удовлетвори тези изисквания, трафикът е разделен в пет различен VPNs :

* Red-data за отбелязване на информационен трафик в червената организация
* Red-voice за отбелязване на гласовия трафик в червената организация
* Blue-data за отбелязване на информационен трафик в синята организация
* Blue-voice за отбелязване на гласовия трафик в синята организация
* Green-data за отбелязване на зелената организация

Организацията Блу населява голям кампус (LC) и малък кампус 1 (SC1). Червената организация се помещава в среден кампус (MC).Информационният център 2 (DC 2) служи на и двете сини и червени ръководства.

Информационният център 1 (DC 1) служи само на червената организация. Организациите Блу и Грийн използват EIGRP и червената организация използва OSPF за да препредаде информация подмрежа за VPN. Защото гласът и данните на трафиците за всеки VPN user е нужно да бъдат сегментирани от край до край, съществено е, че сгментирането започва в първото устройство от 3 слой на OSI. Отбележете, че сегментирането е поддържано използвайки VLANs. Multi-VRF е разгърнат на distribution layer devices (DLs), които са първите устройства от 3 слой на OSI модела поддържащи сегментацията през мрежата. Потребителите като всеки VLAN са направо свързани към mult- VRFs устройствата (DL switches) и трафикът се поддържа отделен като преминава през всеки кампус и информационен център.

Защото EIGRP и OSPF са широко преработени routing протоколи в мрежи на предприятие , тестването е направено с EIGRP като core IGP и се повтаря използвайки OSPF. Забележете, че това не засяга сайта VPN,
routing протоколи, в употребата. Организациите Blue и Green продължават да използват EIGRP и Red ръководство продължава да използва OSPF за разпространяването на всяка VLAN подмрежа към MPLS PE независимо от на IGP, който е използван в core.

Мрежата има също така връзки от backdoor между DC 2 и MC за RED организация и между LC и DC 2 за организацията BLU. Backdoor links които не се използват за load balancing с MPLS VPN network, се използват за резервни връзки до мрежата на MPLS VPN. За да предотврати цикли за рутиране за RED организация, OSPF link е конфигурирана на PE 3,, PE 4, PE 7, и PE 8. За да предпази routing loops за BLU организацията, EIGRP SoO e конфигурирана на всички BLU връзки с PEs.
* Core AS е 1 когато EIGRP е използван като IGP.
* Core area е 0 когато OSPF е използван като IGP.
* MP-iBGP е равно на AS 1.
* EIGRP използва AS 10 за blue-data, 11 за blue-voice, и 12 за green-data.
* Red организация използва OSPF Area 0.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
MAN топология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.