Лекция по програмиране в интернет среда


Категория на документа: Информатика


Pull § Push Комуникации
Когато клиентът е инициатор на заявката към дадена услуга, тогава казваме, че комуникацията е от Пул тип. Това са голяма част от комуникациите в интернет.
Пуш са онези комуникации при който сървърът уведомява клиента за дадено събитие без да има зададена заявка за това от страна на клиента. Най често са свързани с мобилните клиенти.
Пуш смс-а е бинарен и се отваря автоматично.

Въведение в програмирането на Джава. Основни типове променливи, класове и обекти.
Джава е технология, която е разработена от фирмата Сън Майкро Системс с основна цел реазизиране на надежден обмен между устройства работещи върху различни апаратни програмни платформи.
Джава МЕ служи за мобилни и преносими устройства.
Джава СЕ е ядрото на системата и чрез него могат да се разработят приложения за Десктоп компютри, клиент-сървър приложение.
Джава ЕЕ е специална разработка за уеб приложения със средна и висока сложност, като насоките са основно насочени към сайтове за електронна търговия и банкиране.
Основни предимства на Джава платформите:
* Джава е платформено независим код. - Една джава програма се пише еднократно и се използва на всички други платформи.
* Автоматично следена на транзакции при Джава ЕЕ
* Подържа пълна перзистентност на програмния код.
За всеки програмен клас се получава един клас файл, а не за всеки джава файл по един клас файл. Класфайловете се пакетират върху ДЖАР файл, пакетирани със ЗИП архив.

jvr-java virtual machine

Програмен език Джава
Джава е обектно ориентиран език, но не е 100% обектно ориентиран.
Основни предимства и недостатъци на ООП:
* при ООП се работи с т.н. обекти. Обектите са код, който реално съществува в оперативната памет и който може да съдържа следните компоненти: променливи, константи, методи. Т.е обекта не е само програмен код, променливи, константи, а той е комбинация между тях. Те трябва да са логически свързани. В частен случай един обект може да съдържа само код, само променливи или само константи.

Програмният клас се декларира еднократно в програмния код и съдържа описание на компонентите, който ще съдържат бъдещите обекти, който ще се генерират от него.

При ООП се реализира пълна или частична изолация на обектите, което се повишава сигурността на целия програмен код.
Синтаксис на деклариране на джава класове.
[мод. На достъп] class ИмеНаКласа [extends ИмеНаКлас] [implements ИмеНаИнтерфейс,...]
{
//Тяло на клас
Декларация на променливи
Декларация на константи
Декларация на обекти
.
.
.
Декларация на методи
.
.
.

}
Class - ключова дума, която означава - Декларация на клас
Extends - този клас наследява класа, който следва след нея. Не е задължително.
Implements - класа реализира програмен интерфейс с име....... Може да реализира множество програмни интерфейси. Не е задължително.
При джава се използват най различни нотации за именоване на променливи, класове и константи, като изборът на конкретна нотация зависи от решението на всяка софтуерна компания.
1. Как се именоват класове. Името на всеки клас започва с главна буква и ако се състой от няколко думи всяка следваща дума започва с главна буква. Не се оставят интервали между думите.
2. Как се именоват методите. Името на метода започва с малка буква, а ако се състой от няколко думи всяка следваща дума се пише с главна буква.
3. Как се именоват константи. Имената на константите са изцяло с главни букви, ако се състоят от няколко думи те се разделят с долна черта.
4. Как се именоват променливи. Променливите се именоват като методите. Започват с малка буква, а ако има други думи те започват с главна буква.
Мод. На достъп са една или няколко ключови думи, който определят, кой и какви права има над съдържанието на бъдещият обект на новия клас.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по програмиране в интернет среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.