Лекции по софтуерни технологии. Класификация.


Категория на документа: Информатика


Софтуерни технологии

Лекция 1 - 20.09.2006

Въведение

1. Основни фактори възпрепятстващи развитието на програмното производство
a. Специфични особености - творчески процес, генератор на озарението
b. Недостиг на програмисти, инструментални средства

2. Проблемите могат да бъдат решени посредством:
a. Автоматизиране на труда на проектанти и програмисти
* Нови езикови средства
* Типизиране и унифициране на проектите
* Инструментални средства
b. Екипно производство на програмното осигуряване
* Работен колектив
* Стандартизиране и типизиране на производствените процеси
* Планиране и системен контрол
c. Нови програмни среди и инструментални средства
* Системи с изкуствен интелект
* Формализация, автоматично генериране на програми

3. Предпоставки за въвеждане на технологичен подход в програмирането
a. Производствен процес: разделяне на етапи и фази, техническо, програмно и инструментално осигуряване
b. Квалифициран и специализиран екип проектанти, програмисти, организатори, специалисти по тестване, документация, библиотечни специалисти
c. Управление на производствения процес - планиране, организационни и производствени условия, човешки и финансови ресурси

4. Фактори определящи технологичния подход
a. Условия в техническото задание : вида на изделието, изисквания към разработката, внедряването и разпространението, изисквания към документацията, срокове за разработка и финансови условия
b. Вида на програмното изделие: общо системно, специално, Desktop приложение, с локализирани или разпределени БД, Web базирани приложения
c. Технологично осигуряване на производствения процес: изчислителна конфигурация, програмна среда, библиотеки от готови модули, инструментални средства, налична документация

5. Определение - методология + инструментални средства + работен екип + организация на производството

6. Цели на технологичния подход
a. Разработка на пограмно изделия с предварително зададени технически и експлотационни характеристики
b. Организиране и повеждане на ефективен процес на производство, внедряване и съпровождане
c. Класификация на целите: главни и допълнителни (хуманизиран интерфейс, ниска сложност, лесно модифициране)
d. Създаване на предпоставки - технически, програмни, инструментални, библиотеки, документация
e. Изграждане на работен екип - комплектоване, подготовка и специализация, психологическа съвместимост
f. Подготовка на потребителите - ръководства, основни функции, потребителски интерфейс, съобщение и др.

7. Основни производствени етапи
a. Разработка на техническото задание - детайлизиране на основните функции, постъпваща информация, справки, особености на приложението, организация на използване, изисквания към документацията и информационната база
b. Проектиране на програмната система - според вида на приложението (Web, Desktop), обща структура, подсистеми, модули, проектни решения за надеждност, сложност, качество на интерфейса, условия за развитие и др.
c. Кодиране и тестване - разработка на модули, тестване, корекции и др.
d. Внедряване - създаване на организационни, технически и програмни предпоставки, демонстрация
e. Експлоатация и съпровождане - авторски контрол, информационна дисциплина, регистриране, локализиране и корегиране на грешки

8. Инструментални средства, видове:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по софтуерни технологии. Класификация. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.