Lan и Wan мрежи. Oпределение, предназначение, характеристики.


Категория на документа: Информатика
КУРСОВА РАБОТА

по Компютърни мрежи и комуникации

Тема: LAN и WAN мрежи. Определение, предназначение, характеристики.

Разработил:
Ръководител:
Фак. №:

Специалност:

Форма на обучение:София
2014

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 3
УВОД 4
ИЗЛОЖЕНИЕ 6
1. Общи положения. 6
1.1. Основни понятия. 6
1.2. Характеристики и предназначение на H.323. 13
1.3. Panasonic KX-TDA - предназначение, възможности. 13
2. Избор на технология и мрежови решения за изграждане на глобална корпоративна мрежа свързваща няколко локални мрежи с интегрирани услуги. 14
2.1. Необходимостта от интегрирани услуги. 14
2.2. Предимства и недостатъци на основните технологиите за изграждане на комуникационни линии за свързване в локални мрежи. 15
2.3. Изводи 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 20

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

CAN - Campus Area Network
GK - Gatekeeper
ISDN - Integrated Services Digital Network
ITU-T - International Telecommunication Union - Telecommunication
LAN - Local Area Network
MAN - Metropolitan area networks
MGCP - Media Gateway Control Protocol
PBXs - Private Branch eXchanges
PSTN - Public Switched Telephone Network
SIP - Session Initiation Protocol
SS7 - Signaling System 7
WAN - Wide Area NetworkСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Lan и Wan мрежи. Oпределение, предназначение, характеристики. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.