Курсова задача по "Информационни системи и технологии"


Категория на документа: Информатика


o лесна автоматизация на он-лайн процесите;

o достъп до богата безплатна информация от най-различен характер;

o бързо разпространение и намиране на информация;

o комуникация в реално време на много ниска цена;

o наличие на многобройни данни и разнообразна статистика за посетителите на сайта;

o богата статистическа информация за оценка на ефективността на он-лайн бизнеса,

Работните станции са свързаните в мрежата компютри, на които работи обикновеният потребител, т,е, компютрите, на които се извършва обработка на данните по начин, който на пръв поглед не се различава от начина, по който се работи с персонален компютър. Разликата между работната станция и несвързания в мрежата персонален компютър е в това, че работната станция използва различни услуги, предлагани и от локалната мрежа, в които е включена.

Сървърът е компютър, който предлага на другите включени в мрежата компютри някои свои услуги и периферни устройства, като по този начин се осигурява функционирането на мрежата като такава. Наличието и дейността на сървърите е абсолютно необходимо условие за работата на мрежата, Сървърите могат да бъдат специализирани в извършването на отделни дейности и услуги.

Локалните компютърни мрежи могат да се разгледат като две групи:

* мрежи от тип client server;

* мрежи от тип peer to peer.

Компютърните мрежи имат съществено значение в съвременния делови свят като техните приложения са изключително мащабни и не могат да се опишат. Може само да се подчертае, че всяка съвременна организация използва компютърните мрежи като начин за обмен на данни.

Необходимостта от компютърни мрежи се обуславя от:

* развитие и характер на обработката на данните;

* отбрана система на стратегията;

* автоматизация на съвременната промишленост;

* използване на общи ресурси /share/- процесор, памет, дисково пространство, общи директории и файлове,2

Мрежата е една комуникационна система за предаване на данни, със следните характерни черти:
> позволява използване на общи ресурси;
> тя е наличие на общ високоскоростен канал за пренос на данни;
> позволява относително ниска честота на появата на грешки при предаване на пакети от данни,

Проблемът за осигуряването на безопасността на информационните технологии заема все по значително място при реализацията на компютърните мрежи и системи. Колкото повече расте зависимостта на съвременното общество от наличието на данни, толкова повече се увеличават загубите, причинени от тяхното отсъствие. Ето защо, компютърната сигурност се превръща в основна задача на информационното общество. Обезпечаването и e комплексен проблем, чието решение намира отражение в усъвършенстване на правните норми. В редица европейски страни законодателството е съобразено с нормите определени от Европейския съюз и така отварянето на пазара за продукти с доказано качество е строго регламентирано.

Съдържание:

1

 http://www.phys.uni-sofia.bg/~burova/index1.htm
2

 http://www.open-faculty.tu-sofia.bg/pdf/Security.pdf
??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова задача по "Информационни системи и технологии" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.