Курсова работа за автоматизирана система


Категория на документа: Информатика
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА"

по
Проектиране на системи за автоматизирана обработка на информацията

Специалност Информатика, ІІІ курс, 46 група

На тема:
Реализиране на покупко-продажна дейност в магазин за електроуреди

Изготвили: Ръководител:
Арзу Рахимова ф.н.3591 доц. д-р Пенка Пенева
Мария Петрова ф.н.3627

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА"

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Обща характеристика на обектa.
2. Цел,предназначение и обхват на систематa.
3. Диаграмите на потоците от данни:

3.1 Контекстна диаграма.

3.2 Диаграма от първо ниво.
4. Йерархичнa графика на процесите.
5. Функционална структура(декомпозиция) на системата ,описание на функциите и задачите.
6. Номенклатури и кодове.
7. Описание на входа.
8. Описание на изхода.
9. Описание на потребителския интерфейс.
10. Информационната база на системата.
11. Изисквания към програмното осигуряване.
12. Изисквания към техническото осигуряване.
13. Средства за контрол и защита.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА"

1.Обща характеристика на фирмата

Фирма "Европа Електроникс" ЕООД е специализиран магазин за електроуреди. Тя осъществява своята дейност на територията на град Кнежа. Тази фирма има взаимоотношения с клиенти, които са физически лица и с доставчици, чрез които се осигуряват необходимите за продажба електроуреди. Фирмата разполага с определен брой електроуреди в наличност, както и с няколко каталога на различни доставчици. От тези каталози клиентите могат да избират и поръчват желани от тях стоки. За целта се попълва бланка, в която се описват каталожният номер на стоката и количеството, което желаят да закупят. Определят се срокове за доставка, след което бланката заедно с други бланки се обработват и изпращат на доставчика. За всеки клиент се съхранява информация с лични данни, и за всеки доставчик - фирмени. Ако желаната стока е в наличност, тогава се извършва директна продажба, която се регистрира в специална книга наречена "Продажби", в която се записват продадените стоки и количества, а в друга книга се съхранява информация за клиента - име, ЕГН, адрес и телефон. За доставчиците се съхранява - фирмено име, БУЛСТАТ, Данъчен номер, адрес, телефон и лице за връзка.

При осъществена продажба се осигурява касова бележка. При заявка към доставчиците за нуждите на магазина се попълва специална бланка - заявка с каталожните номера на стоките и количествата, и така изготвената заявка се разпределя между доставчиците. Когато поръчаните стоки бъдат доставени те се заприхождават в книга "Покупки", чрез номера и количеството си. Също така се извършва проверка на доставените стоки като се сверяват с поръчаните такива, както и с описаните в получената фактура, след което при наличие на несъответствие се уведомява съответният доставчик.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за автоматизирана система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.