Курсова работа върху програмата "Макс"


Категория на документа: Информатика


К-т с/ки гр.50 Парични средства

* За отнасяне на разходите по принадлежност за ремонтната дейност:

Д-т с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност

К-т с/ка 601 Разходи за материали

К-т с/ка 602 Разходи за външни услуги

К-т с/ка 603 Разходи за амортизация

К-т с/ка 604 Разходи за заплати

К-т с/ка 605 Разходи за осигуровки

К-т с/ка 609 Други Разходи

Ремонт по договорен начин

Възможно е, предприятието възложител да сключи договор с външно предприятие-изпълнител на ремонта.
С договора,изпълнителят се задължава да извърши ремонта, съобразно договорените с възложителя условия.
Възложителят е задължен да заплати ремотните работи, след приемането на ремонтирания обект.
В договора обикновено се предвижда изплащането на предварителен аванс на изпълнителя от страна на възложителя, за който се издава фактура.След окончалтеното приключване на ремонта, въз основа на съставения акт за приемане на допълнителни работи по ремонта и за предаване на ремонтирания обект в експлоатация, се уреждат окончателно сметните отношения с изпълнителят.

Счетоводно следва да се отразят операции:

* За отчитане на предоставен аванс с начислен ДДС:

Д-т с/ка 402 Доставчици по аванси

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките

К-т с/ка 401 Доставчици
* За отразяване на преведен на доставчика данък:

Д-т с/ка 401 Доставчици

К-т с/ка 503 Разплащателна сметка
* За отразяване на окончателно фактуриране на ремонта, въз основа на данъчна фактура за пълната стойност, издадена от изпълнителя:

Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките

К-т с/ка 401 Доставчици

* За отразяване на окончателното разплащане с изпълнителя по сделката:

Д-т с/ка 401 Доставчици
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа върху програмата "Макс" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.