Курсова работа по счетоводен софтуер


Категория на документа: Информатика


Кт с/ка 609 Други разходи
3. Отразяване на приходите от ликвидация:
Дт с/ка 302 Материали

Кт с/ка 705 Приходи от продажби на ДМА
4. Приключване на сметка 616 Разходи по ликвидация на ДМА:
Дт с/ка 705 Приходи от продажба на ДМА

Кт 616 Разходи по ликвидация на ДМА
5. Отчитане на финансовия резултат от ликвидация
5.1 При печалба
Дт с/ка 705 Приходи от продажба на ДМА

Кт с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година
5.2 При загуба

Дт с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година

Кт с/ка 705 Приходи от продажба на ДМА

Пример:
В предприятие "Дейтрон" ООД през месец април 2013 са извършени следните стопански операции:
Съгласно заповед за брак и протокол за ликвидация на 01.04 се ликвидира строително съоражение с отчетна стоийност 5000 лв, което напълно амортизирано.
Във връзка с ликвидацията търговското дружество разходи в размер на 400 лв без включено ДДС за превозване на съоражението до мястото на неговата ликвидация, което е пункт за преработка на метал и строителни отпадъци.
От предаването на дълготрайние актив , търговското дружество получава 2000.
Получени са и остатъчни материали в размер на 500 лв.
Начално салдо към 01.04.2013 на с/ка 205 Съоражения 5000 лв и с/ка 241 Амортизация на ДМА 5000 лв.

Сметкоплан на предприятие "Дейтрон" ООД

Извеждане на хронологичен документооборот

Въвеждане на начални салда

Настройка на контргент

Аналитични справка към с/ка 205 Съоражение

Аналитична справка към с/ка 204 Амортизация на ДМА
Аналитична справка към с/ка 401 Доставчици

Аналитична справка към с/ка 616 Ликвидация на ДА

Автоматично приключване на с/ка 705 със с/ка 123

Автоматично осчетоводяване

Обородна ведомост на "Дейтрон" ООД

Счетоводен баланс на "Дейтрон" ООД
АктивСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по счетоводен софтуер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.