Курсова работа по счетоводен софтуер


Категория на документа: Информатика


Икономически университет - Варна

Финансово - счетоводен факултет

КУРСОВА РАБОТА

ПО СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

ТЕМА:

ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Изготвил: Проверил:

Курс:
Гр.
Ф.№
Специалност:

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Същност на процеса:
1. Таблица за дължимите социални осигуровки за 2013 г :

* От работодателя;

* От работника.

2. Документи свързани с осигуряването:
* Декларация образец 1;
* Декларация образец 6.

II. Методология на отчитането.
III. Счетоводно отчитане в ПП МACS - примерна задача:
1. Създаване на сметкоплан;
2. Настройка на сметките и партидите по икономически елементи, само за които е необходимо;
3. Настройка на сметките с еднаква структура;
4. Счетоводно отчитане;
5. Синтетична оборотна ведомост;
6. Аналитична оборотна ведомост;
7. Баланс;
8. Отчет за приходите и разхидите.

IV. Заключение.
V. Източници на информация.

I. Същност на процеса
Социалното осигуряване може да се определи като процес от социално - икономически отношения, които се пораждат при образуване и управление на специален фонд, формиран от вноски на определени източници, и предназначен за разпределянето и задоволяването на потребностите на лица пострадали при определени събития.

Кодекс за социалното осигуряване:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по счетоводен софтуер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.