Kурсова работа по проектиране и работа с база от данни на тема "EMS SQL Management Studio for SQL Server"


Категория на документа: Информатика


Изгледът представлява логическа таблица, базирана на една или повече таблици/изгледи. Той сам по себе си не съдържа информация. Таблиците, върху които и изграден изгледът се наричат базови таблици.
View editor (редакторът на изгледи) позволява изграждането на нови изгледи и дефинира техните свойства. Той се отваря автоматично при изграждането на нов изглед, както и при редактирането на вече съществуващ такъв.
За отваряне на view в редактора се натиска върху DB Explorer.

Използваме раздел View от View editor за изграждане/редактиране на изглед. Желаната част от кода се редактира и след това новополученият код се прекомпилира.
За удобство на потребителя програмата има автоматично допълване на кода, автоматичен синтаксис и много други характеристики, улесняващи работата с нея.
За компилиране на изгледа натискаме бутона Compile в навигационната лента отстрани.
Създаване на процедура:
Процедурата е набор процедурни конструкции и вградени SQL изявления, които се съхраняват в БД и могат да се нарекат по име.
Процедурите могат да бъдат за постоянно ползване или за временно в рамките на една сесия или за ползване във всичик сесии.
Редакторът на процедури (Procedure editor ) позволява създаване на нова процедура, изпълнение или редакция на вече съществуваща такава. Той се отваря автоматично при създаване на нова процедура или редакция на съществуваща такава.
За създаване на процедура, от раздел Procedure избираме Procedure editor=
За удобство на потребителя в програмата са вградени автоматично довършване на кода, синтаксис, както и редица други характеристики.

За изпълнение на дадена процедура се избира Execute от лентата за навигация отстрани.

Бекъп и възстановяване на базата данни:
SQL Studio предлага няколко метода за бекъп на данните. Възможен е бекъп на цябата база данни или на определени файлове. Докато се прави резервирането на данните, потребителят може да продължи с работата по съответната база данни. Възможно е да се направи бекъп на логическо устройство, файл. Устройството трябва да е в сървъра или да е свързано с мрежата, в която е свързан сървъра. Пътят към устройството се определя от сървъра. За да се използват мрежовите устройства, SQL Server трябва да бъде насоен от името на потребителя който има достъп.
За да бъде "извикано" това устройство, трябва да се отвори раздела Database Management (управление на базите данни), след което се избира "Backup Database" (бекъп/резервиране на базата данни).
За да бъде "извикана" услугата от SQL Manager for SQL Server от меню "Services" (услуги) се избира "Database backup"(резервиране на базата данни).
За да се възстанови БД, създадена по този метод, се използва услугата "Restore Database". Тя позволява възстановяване на базата данни до файла на съществуващата база данни или да се създаде нова база данни, въз основа на съществуващото копие. Във вторият случай за възстановяване трябва да се дефинират нови имена на базите данни.
За да бъде "извикана" тази услуга, отворете раздела "Database Management" (управление на базите данни) в SQL Studio и след това се избира "Restore Database" (възстановяване на базата данни) от група "Services" (услуги).
И двата инструмента служат за създаване на копия на цялата база данни или за определени от потребителя части. Генерираният скрипт съдържа Insert Data команди (команди за вкарване на информацията). Основните предимства на метода са пълният или частичен бекъп на данните. Най-големият недостатък е, че този метод е ресурсоемък и изисква време.
За извикване на командата DB Extract се отваря раздел Data Analysis в SQL Studio и се избира DB Extract for SQL Server.
За възстановяване на базата данни (БД) от скрипта, последният трябва да бъде изпълнен на SQL Server. За целта се използва SQL Script utility. Той се "извиква" от десктоп-панела (Desktop Panel) и се следват стъпките на помощника за настройка. При необходимост може да се кликне върху бутона-стрелка, сочеща надолу, за да се зададе шаблон.
Бекъп чрез данните за експорт на SQL Server
Този метод се използва за езервни копия на данните от която и да е таблица (table). Използва се само тогава, когато трябва да се запаметят само данните, но не и структурата от бази данни. Препоръчителна е употребата на CSV формат за бекъп на данни.
За "извикване" на функцията Data Export (експорт на данни) се отваря раздела "управление на данните" (Data Manipulation), след което се избира "експорт на данни от SQL Server "(Data Export for SQL Server).
За извикване на съветника за възстановяване на информация, отваряме таблицата в редактора на таблици (Table editor), преминаваме към ръздел "Данни" и оттам се избира "Експорт на данните" (Data export).
За възстантовяване на информацията, създадена по този метод, може да се използва Data Import for SQL Server или съветника за импорт на информация.
Възможно е възстановяване на файл, който е резервиран чрез услугата да бекъп на бази данни (Backup Database) на който и да е сървър, който е със същата или по-висока версия от тази, на която е създаден резервираният файл.
Може да се възстанови бекъп файл, създаден чрез DB Extract for SQL Server или с помоща на помощника за извличане на бази данни от резервиран файл (Extract database wizard) на който и да е сървър със същата версия, на която е направен бекъпа.
Данните могат да се възстановят и с помоща на Data Export for SQL Server или Export Data Wizard of SQL Manager for SQL Server към таблица за която и да е версия на SQL Server.
Услугата Бекъп на информацията може да изпълнява следните задачи:
-бекъп (резервиране) на коя да е база данни;
-бекъп на определени фрагменти от базата данни;
-резервиране на определени файлове или група от файлове;
Този метод не може да се използва за резервиране на отделни обекти или схеми от базата данни. Резервираният файл винаги се съхранява на сървъра. Ако този файл е наличен, може да се възстанови базата данни в определен момент;
DB Extract for SQL Server или Extract Database Wizard of SQL Manager за SQL Server правят бекъп на цялата база данни или на определени обекти или схеми в SQL скрипта. Бекъп файлът се запаметява от страната на клиента. Услугата използва възможностите на SQL Server да прави резервни файлове на базата данни, но те не могат да се поставят в клиентската директория. Този метод е препоръчителен за бекъп на цялата база данни. Основното му предимство е:
-възможност за запаметяване структурата и данните на някои специфични обекти или схеми на базата данни и това копие се прави от страната на клиента.
Главен недостатък на този метод е, че изисква много време и голямо трафично натоварване за бекъп на големи бази данни, като надеждността е ниска.
Копието може да бъде направено на логическо устройство или файл. Устройството трябва да бъде поставено на сървъра или заедно с него да бъдат в една мрежа. Пътят към него се определя от сървъра. При използването на мрежови устройства SQL Server трябва да се стартира от акаунта на потребителя, имащ достъп да устройството.

Конфигуриране за отдаечен достъп:
Възможно е потребителят чрез употребата на SQL Studio да се сърже с определен отдалечен сървър, дори и през рутер. За целта портът (1433), на който работи SQL да бъде отворен, както и на фаъруола на отдалечения сървър.
Възможна е миграцията на база данни от MS Access към отдалечена SQL Server база данни. За целта може да се използва Data Pump for SQL Server се избира раздела Data Manipulation и след това се избира Data Pump for SQL Server или от менюто "Старт" Start -> Programs -> EMS -> SQL Studio for SQL Server -> Data Pump for SQL Server. Препоръчва се употребата на Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider за свързване с база данни MS Access.

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Kурсова работа по проектиране и работа с база от данни на тема "EMS SQL Management Studio for SQL Server" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.