Kурсова работа по проектиране и работа с база от данни на тема "EMS SQL Management Studio for SQL Server"


Категория на документа: ИнформатикаFile Group-основният групов файл съдържа първичният файл и други файлове, които не са от тази файлова глупа. Всички страници на системните таблици са разпределени в първичната файлова група. Потребителските групи файлове са други файлове групи, определени от потребителя.

File size-определя размера на оригиналния файл на базата данни. Всеки файл може да има определен максимален размер.

Дефиниране на лог-файловете

Те съдържат цялата информация за възстановяване на базата данни. Във всяка една база данни трябва да има поне един лог файл.

Name-логическото име на физическият файл.

Определяне на потоците от файлове и файловите групи.
Съществува възможност за запаметяване на неструктурирана информация във файловата система. Във SQL Server Database Engine е интегрирана NTFS файлова система
За добавяне на файл се натиска десен бутон на мишката и Add filestream file. За изтриване на файл се натиска отново десен бутон на мишката и Delete filestream file.
Directory-физическата локация на файла.
Filegroup Name-това е името на групата от файлови потоци

Създаване на модел за възстановяване и съпоставяне

Full-всички транзакции и действия се запаметяват. При срив позволява възстановяване на данните до точката на срива

Simple-запаметява се само информацията, необходима за възстановяване на БД след срив.

На следващият екран се отваря прозорецът с резултантният SQL код. При необходимост, той може да бъде променен ръчно.

Създаване на table
Релационни бази данни съхраняват всички свои данни в таблици. Таблицата е структура от данни, състояща се от набор от хоризонтални редове, всеки съдържащащ определен брой вертикални колони. Пресечната точка на отделен ред и колона е област, която съдържа специфична част от информацията.
За създаване на нова таблица:
-От главното меню избираме Database | New Object...
-избираме Table в появилия се диалогов прозорец
-дефинираме възможностите и полетата на таблицата чрез използване на Table Editor;
-в диалоговия прозорец Create New Object избираме Table
За създаване на таблица със същите свойства като вече съществуваща такава, избираме:
От Database | Duplicate Object и следваме инструкциите.
Редактиране на таблици:
-избираме желаната таблица в Explorer tree
-десен бутон върху таблицата и се избира Rename Table ... от контексното меню
-редактиране името на таблицата чрез Rename Object
Създаване на функция:
Функцията представлява програма, която може да се използва от нула или повече входни стойности. Дефинираната от потребителя функция се запаметява като обект в БД и може многократно да се използва.
Програмнията език SQL осигурява следните видове функции:
-обобщаващи функции
-скаларни функции
-редови набор функции
Потребителят може да дефинира свойствата на функ.иите чрез UDF editor. Той се отваря автоматично при създаване на нова потребителска дефинирана функция, както и при редактиране на вече съществуваща такава.
За създаване или редактиране на функция се избира раздел Function от UDF (user defined function) editor.
За удобство на потребителя, програмата предлага автоматичен синтаксис, автоматично довършване на кода, както и редица други удобства.

Потребителски дефинираните функции могат да бъдат извикани чрез заявка. Скаларните функции могат да бъдат изпълнени като съхранени процедуричрезс натискане на Execute.
За изпълнение на UDF се използва бутонът Execute в навигационната лента.
Създаване на изглед (view)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Kурсова работа по проектиране и работа с база от данни на тема "EMS SQL Management Studio for SQL Server" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.