Kурсова работа по проектиране и работа с база от данни на тема "EMS SQL Management Studio for SQL Server"


Категория на документа: ИнформатикаТук потребителят избира прогламната група, към която се инсталират преки пътища (т.нар shortcuts). След натискане на бутон "Next", започва процесът на самата инсталация.

По време на инсталацията, потребителят ще бъде запитан да се изпълни SQL Studio като приложение или услуга. Ако се инсталира като услуга, SQL Studio ще може да се статира независимо от акаунта, използван от потребителя и ще изолзва акаунта, чието потребителско име и парола са въведени в инсталиращата програма по времве на инсталацията.
SQL Studio трябва да се използва от този акаунт, от който е стартирана SQL услугата. В противен случай програмата няма да работи правилно.

По всяко едно време инсталацията може да бъде прекратена чрез натискане на бутон "Cancel", както и потребителят може да се върне към предишния екран с натискане на бутон "Back".
След успешното завършване на инсталацията, на екрана се появява прозорец, в който потребителят избира възможността програмата да се стартира при включване на компютъра, да се добави пряк път към програмата на работният плот, както и да се стартира последната след натискане на бутон "Finish".

Основни настройки и конфигуриране:
Пред нас се отваря прозорец, съържащ типа на връзката, наборът от символи, както и други настройки.

Препоръчително е при конфигурирането да се използва Българска локализация (в примера тя е руска).
Опции

Login prompt before connection-изискване на потребителско име и парола за достъп до сървъра
Use compression protocol-използване на протокол за компресия (препоръчва се при ниска скорост)
Keep connection alive-поддържане на връзката
Interactive mode интерактивен режим
Quote identifiers-идентификатори в кавички
Autoconnect on startup-автоматично съединяване при пускане на програмата
Use SSL protocol-използване на SSL (secured shell) протокол
Disable transaction-забрана на транзакциите
Опции за показване
По-добре настройките тук да не се променят

Директории
Настройка по подразбиране на директорията за съхранение на метаданни, експорт и импорт на данните, както отчетите и уеб-отчетите

Настройка на лог-файловете

Настройки на SSH тунелирането
Те зависят от настройките на сървъра и затова е необходимо свързване със системния администратор.

HTTP тунелиране
настройките зависят от настройките на сървъра и затова е необходимо да се свържете със системния администратор

Създаване на примерна база данни:
След стартиране на SQL Manager, за създаване на нова база данни от менюто Database избираме Create DB:

След това се отваря помощника за създаване на бази данни. Тук потребителят трябва да посочи името на базата данни. То трябва да е на англииски. След това се натиска бутона "Next".

На следващият екран въвеждаме параметрите на връзката със сървъра-потребителско име и парола, както и името на хоста.

Дефиниране файловете на базата данни

Тук могата да се определят файловете, къдато да се запамети базата данни. За добавяне на файл се натиска десен бутон на мишката--> Add File. За изтриване на файл от списъка върху него се натиска десен бутон на мишката и се избира Delete file

Name-това е логическото име на файла. То трябва да е уникабно в БД и да е според правилата на SQL Server.

File Name and Path-името на физическият файл, включително и пътят към директорията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Kурсова работа по проектиране и работа с база от данни на тема "EMS SQL Management Studio for SQL Server" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.