Kурсова работа по проектиране и работа с база от данни на тема "EMS SQL Management Studio for SQL Server"


Категория на документа: Информатика
Курсова работа
по
Проектиране и работа с база от данни
Тема
EMS SQL Management Studio for SQL Server

Изготвил: Проверил:

Съдържание:
Увод.........................................................................................................................................................3 Инсталиране на EMS SQL Management Studio for SQL Server.............................................................6 Основни настройки и конфигуриране...........................................................................................................8 Създаване на примерна база данни............................................................................................................11 Създаване на table...........................................................................................................................................15 Създаване на функция.........................................................................................................................15 Създаване на изглед (view).................................................................................................................16 Създаване на процедура...........................................................................................................17 Бекъп и възстановяване на базата данни...................................................................................................18

Увод:
За разработване на информационни системи могат да се използват различни база от данни. Както и текстовите редактори и други компютърни програми, базите от данни съхраняват данните в специфичен формат, който може да бъде съвместим с други програми за бази от данни, съхраняващи данните в различни формати. Данните могат да бъдат организирани и във вид на електронни таблици. Access предлага различни начини за обмен на данни с други приложения, чрез импортиране, експортиране и присъединяване.
Импортиране (import) на данните означава вграждане на тяхно копие в базата от данни на Access.
Експортиране (export) на данните означава извличане от базата от данни на Access, копие на данни и след конвертиране във формат, който другата база от данни може или да импортира, или да използва директно.
При присъединяване (link) на данни се създава динамична връзка между една база от данни, наречена източник на данни (data source), и друга, наречена местоназначение (destination). Данните не се копират или конвертират, а просто се предават през връзка от източника към местоназначението. Присъединените данни изглеждат като част от базата от данни, но остават в рамката на външния източник на данни в оригиналния си файлов формат. Това предоставя възможност да се използват данните в Access, а потребителите на източника да продължават да ги използват и обновяват в оригиналната програмна среда.
Заявката (Query) е обект от базата от данни, който представлява съхранен въпрос относно данните. Заявките се използват за разглеждане по различен начин на данните от таблиците, сравняване на данни от различните таблици, създаване на форми или отчети, в които може да се включват данни от повече от една таблица.
EMS SQL Management Studio for SQL Server е най-доброто решение за разработване и администрация на бази данни. С компоненти, които се фокусират върху всички критични MS SQL Server задачи за управление на бази данни, която предоставя най-необходимите инструменти за администрация на SQL Server бази данни, управление на схеми бази данни и обекти, а също така и разработване на MSSQL Server бази данни, преместване, извличане, изграждане на SQL Server заявки, вкарване и експорт на данни и сравнение на бази данни. SQL Studio обединява тези инструменти за бази данни за SQL Server в мощна и лесна за употреба среда, която може да работи денонощно. С SQL Management Studio множество цели на управлението на бази данни, като например преместването, зареждането на данните, синхронизирането и извличането могат да се автоматизират, което позволява на администраторите на SQL Server бази данни и разработчиците на SQL Server приложения да изпълняват сложни задачи с минимални усилия.
EMS SQL Management Studio съдържа следните инструменти
SQL MANAGER-опростява и автоматизира процеса на разработката на БД. Чрез Using SQL Manager могат да се групират, сортират, търсят и филтрират какви да е обекти или данни, запаметени в БД (базата данни). Изграждат се съставни изрази от SQL заявки, за да може структурата от БД да се обработи само с няколко клика. Възможно е да се създават заявки директно във вграденият текстов редактор. Възможно е да бъде показан планът на изпълнение на всяка една създадена и изпълнена заявка. За повишаване на сигурността, могат да се определят правата на всеки един потребител. Други функции на SQL manager включват:
-изграждане на диаграма на връзките на база на структурата на съответната база данни;
-дублиране на всички обекти от базата данни;
-редица мощни инструменти за работа със сървъри за бази даннни;
Експортиране и импортиране на данни
Внасяне от и изнасяне на данни към всеки един от деветнадесетте най-популярни формати данни, включително MS Access, MS Excel, MS Word, PDF, HTML. Инструментите за експорт и импорт на данни позволяват едновременна работа с няколко таблици, заявки или изгледи, селектиране на полета зе експорт/импорт и промяна на поредността им, настройка на параметрите за всяка една таблица и дефиниране на специфичните параметри на всеки един файлов формат. Различните режими за внасяне на информация могат да решат проблеми с пренаписването на вече съдържаща се в базата данни информация.
Трансфир на информацията между най-популярните бази данни
Този инструмент позволява конвертирането на структурите бази данни и информацията от ADO-съвместими източници към базата данни. Осигурено е бърза, лесно и адаптивно генериране на таблици в целевата база данни според структурата на базата данни-източник. Лесният за употреба съветник за използване помага за изграждане на ADO низове от връзки. Други ключови характеристики на инструмента включват:
-възможност за създаване на нова база данни или свъзване към съществуваща такава;
-възможност за показване, редактиране и запаметяване на SQL скрипта за генериране на целевата база данни във файл;
-пълно наблюдение на процеса на трансфер;
-селекция на таблици за импорт на информация според определени критерии
Генератор на данни
Генерира тестова информация с цел тестване на базата данни по прост и директен начин. Приложението позволява да генерирате таблици и полета за генериране на данни, задаване на диапазон от стойности. Други характеристики на генератора на данни включват:
-генериране на данни в няколко таблици на няколко бази данни в един хост
-възможност да се използват резултатите от SQL заявките като списък от стойности за генериране на данни
-автоматичен контрол над свързаните таблици по време на процеса на генериране на данни

Компаратор на бази данни
Сравнява и синхронизира структурата на базите данни. Това е отличен инструмент за сравняване на базите данни и откриване на различия в техните структури. Съществува възможност да се покажат всички различия между сравняваните обекти бази данни и да се изпълни автоматично генерираният скрипт за елеминиране на всички или само избраните различия. Лесният за употреба GUI (graphics user interface) позволява на потребителя да работи с наколко проекта едновременно, модифициране на параметрите за сравняване и промяна на модифицирани скриптове.
Компаратор на данни
Сравнява и синхронизира съдържанието на базите данни. Автоматизира миграцията на данни. Съществува възможност за показване на всички различия в сравнените таблици и изпълняване на автоматично генерираният скрипт за елиминиране на тези различия.
SQL query (sql заявки)
Това е инструмент, позволяващ управлението на SQL заявките към базите данни просто и лесно. Потребителски ореинтираният графичен интерфейс позволява свързване с базата данни, избор на таблици и полета за заявките, настройка на критериите и др. Възможна е едновременна работа с няколко заявки, редактиране на заявките и показване на изпълнените резултати в няколко различни начина.

Инсталиране на EMS SQL Management Studio for SQL Server:

След регистрация на сайта на доставчика и сваляне на изпълнимия файл MSStudioSetup.exe на програмата, последният се стартира, след което на екрана се появява помощника за инсталиране:

След като потребителят се съгласи с общите условия на ползване, появяващи се на следващия екран и избере къде да се инсталира програмата, се появява следният екран:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Kурсова работа по проектиране и работа с база от данни на тема "EMS SQL Management Studio for SQL Server" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.