Курсова работа по ИТ


Категория на документа: Информатика
1. Описание на избраната от мен предметната област.
Аптеката работи с всички видове лекарства - лекарства изписвани по линия на Здравната каса, психотропни лекарства и медикаменти. За наличните лекарств се регистрира номенклатурен номер, наименование на лекарството, количество, продажната цена и вида.
Продажбите които се регистрират са два вида - по линия на Здравната каса и продажби на психотропни вещества, които се извършват само след представена зелена рецепта. При продажба на лекарства по линия на Здравната каса е необходимо представянето на специална рецептурна бланка на НЗОК, на която са отразени: име на лекар, адрес на лекаря, име, адрес и ЕГН на пациента, код на заболяването, дата на попълване на рецептата от лекаря, дата на изпълнението й от аптеката и името на аптекаря изпълнил рецептата. Ако рецептата не се изпълни в рамките на 7 дена от изписването й от лекаря тя става невалидна и вече неможе да бъде изпълнена от аптекаря.
- Всяко лекарство има номенклатурен номер.
- Видът на лекарствата може да е един от следните: лекарства от здравната каса или лекарства по зелена рецепта.
- За опредцелен код на заболяване може да се изписват точно определена група от лекарства. За настоящата база от данни не е необходимо да се съхранява информация за групата лекарства съответстващи на кода на заболяването.
- Един лекар може да издаде повече от една рецепта с повече от едно лекарство, но тази рецепта е предназначена за изпълнение само на един клиент.
- На един клиент могат да бъдат изпълнени повече от една рецепта.
- По една рецепта могат да бъдат изписани повече от едно лекарство.
- Длъжностите в аптеката могат да бъдат магистър - фармацефт и помощник - фармацефт.

2. Релационен модел на базата от данни

Връзките между отделните същности са от типа 1:М, с изключение на връзката Налични лекарства - Рецепти. В следствие на това се създава дръга същност - Детайли на рецепта, като първичните ключове на същностите Налични лекарства и Рецепти съставят първичния ключ на новата същност (имаме съставен първичен ключ). И така връзката Налични лекарства - Детайли на рецепта и връзката Рецепти - Детайли на рецепта са също от типа 1:М.

3. Информационно моделиране на базата от данни.

Информационния анализ започва с определяне на класовете от обекти и техните свойства. Това са таблиците: Рецепти, Детайли на рецептите, Клиенти, Лекари, Служители и Налични лекарства.

РЕЦЕПТИ

Свойствата на таблицата са: Номер на рецепта, Дата на издаване, Номер на лекар, Номер на клиент, Номер на служител, Код на заболяване, Вид на рецептурната бланка, Дата на изпълнение и Обща сума.

ДЕТАЙЛИ НА РЕЦЕПТИТЕ

Първото свойство за тази таблица е Номера на рецептата , след това е
Номенклатурен номер, количество, цена и крайна стоиност.

Служители

Свойства: Номер на служител, Име на служител, Адрес, Телефон, Дата на постъпване, Длъжност номер.

НАЛИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Таблицата Налични лекарства съдържа свойствата: Номенклатурен номер, Наименожание, Количество, Цена, Номер на лекарство.

ЛЕКАРИ

Свойствата в тази таблица са : Номер на лекар, Име на лекар, ЕГН, Адрес и Телефон.

КЛИЕНТИ

В тази таблица се съдържат следните свойства: Номер на клиента, Име на клиент, ЕГН, Адрес и Телефон.

4. Входни данни на таблиците.

РЕЦЕПТИ

ДЕТАЙЛИ НА РЕЦЕПТИТЕСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по ИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.