Курсова работа по информатика за първи курс


Категория на документа: Информатика


Икономически университет

Разработил:
Проверил:

гр. Варна 2012

Задание 3 - Абонамент на вестници

"Преса" ООД предлага абонамент за вестници на територията на гр. Варна. Абонаментите могат да се сключат по Интернет чрез фирмения сайт или в офиса на компанията. Част от предлаганите абонаменти са показани в таблица "Издания" .

В зависимост от срока, начина на сключване (по Интернет или в офиса) и поредността на абонамента, "Преса" ООД предлага различни отстъпки, които са представени в таблица "Отстъпки " .

Сключените абонаменти се отразяват в таблица "Сключени абонаменти през 2010г. " .
Номер на абонамента
Въвежда се от клавиатурата (поредно число) .
Каталожен номер
Въвежда се от клавиатурата.
Издание
Извлича се от таблица "Издания" .
Срок (месеци)
Извлича се от таблица "Издания" .
Дата на сключване
Въвежда се от клавиатурата.
Абонат
Въвежда се от клавиатурата.
Начин на сключване на абонамента
Въвежда се от клавиатурата една от следните стойности: "Интернет" или "Офис" .
Нов/пореден абонамент
Въвежда се от клавиатурата една от следните стойности: 1 - за нов абонамент, 2 - за продължен.
Код отстъпка
Нов/пореден абонамент & първи символ от Начин на сключване на абонамента & Срок (месеци) .
Отстъпка (%)
Извлича се процентът на отстъпка от таблица "Отстъпки" в зависимост от код на отстъпка. Ако няма отстъпка с такъв код, да се извежда 0.
Стойност на абонамента
Извлича се от таблица "Издания" .
Стойност на абонамента с отстъпка
Стойност на абонамента * (1 - Отстъпка)
Начална дата на абонамента
Ако абонаментът е сключен преди 15-то число на месеца, началната дата е първо число на следващия месец, в противен случай началната дата е първо число на по-следващия месец.
Изтичане на абонамента
Последната дата на месеца, в който изтича абонаментът. Например: абонамент, сключен на 23.03.2010 със срок 3 месеца, има начална дата 1.05.2010 и изтича на 31.07.2010 г.


Задачи
1. Разработете описаните таблици. Към заглавието на таблица "Сключени абонаменти през ... г. " добавете текущата година, а под таблицата оформете сборни редове, в които да се изчисляват общите, минимални, максимални и средни стойности на колони "Стойност на абонамента" и "Стойност на абонамента с отстъпка" .
2. В клетки под таблицата изчислете броя на сключените абонамети, които са за определен срок и начин на сключване. Срокът и начинът на сключване се въвеждат в отделни клетки.
3. На нов лист "Филтър" генерирайте справка за новите абонаменти със срокове 6 или 12 месеца, сключени по Интернет.
4. На нов лист "Пивот" създайте Pivot таблица, в която да се сумира стойността на абонамента с отстъпка по издания и срокове, с възможност за филтриране по вид на абонамента (нов или пореден) . Таблицата да се съпроводи с подходяща диаграма.

Към заглавието на таблица "Сключени абонаменти през ... г." е добавена текущата година по следния начин - ="Сключени абонаменти през "&TEXT(TODAY();"yyyy")&"год."Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по информатика за първи курс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.