Курсова работа по информатика - База данни на фирма


Категория на документа: ИнформатикаИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ГР. ВАРНА

Финансово - Счетоводен факултет

Курсова работа
По Информатика

На тема: База данни на фирма ЕТ "Армира"

Изготвил: Проверил:
Глория Владимирова Каменова Х.проф.д-р ик.н Петко Илиев
Фак. № 4559, 2 група, СК

I. Предметна област

В тази куросва работа Ви представям дейността на фирма ЕТ "Армира", която е създадена през 1992 г. в гр. Хасково. Фирмата се занимава с търовия на едро, на спортни облекла и обувки.

II. Изложение

Създадена е база от данни, съдържаща 3 таблици, 2 форми, 2 заявки и 2 отчета, съдържащи информация за артикули, доставчици, доставки и цени.

Таблици:
1. Артикули
2. Доставки
3. Доставчици

Форми:
1. Артикули 1
2. Доставки 1

Заявки:
1. Останало количество
2. Стойност на доставките

Отчети:
1. Плащания в ЕТ "Армира"
2. Останало количество в ЕТ "Армира"

1. Таблица "Артикули"

Тази таблица съдържа информация за Код склад, Име склад, Код стока, Име стока, Налично количество, Единична цена и Цена налично количество.
Design View

Datasheet View

2. Таблица "Доставки"

Таблицата съдържа информация за Код стока, Име стока, Код доставчик, Име доставчик, Доставено количество, Цена доставено количество и Платени/Неплатени.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по информатика - База данни на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.