Курсова работа по информатика


Категория на документа: Информатика


96
204
Пиле по китайски
3,2

5
Нарцис
125

Фигура 2.54

Ръководството на фирмата получава всеки месец отчетни данни за продажбите и разходите, направени в отделните заведения, които организира и обработва в таблица "Разходи за материали и продадени количества по заведения"(вж. Табл. 2.22)

Разходите за една порция от всяко ястие се формират от три компонента: разходи за материали;постоянни разходи (например ел. енергия) и други разходи (стойността им се формира като процент от разходите за материали за съответното ястие).

Таблица 2.22
Колона
Описнаие
Код на заведение
Въвежда се от клавиатурата
Код на ястие
Въвежда се от клавиатурата
Наименование на ястие
Извлича се от таблица "Номенклатура на ястията"
Продадено количество
Въвежда се от клавиатурата
Разходи за материали общо (лв.)
Въвежда се от клавиатурата
Разходи за материали за една порция (лв.)
Разходи за материали общо(лв.)/Продадено количество
Постоянни разходи за всички порции (лв.)
Разходите за ел.енргия на съответното заведение се разпределят по ястия,пропорционално на съотношението между разходите за материали в заведението,по формулата:
Рзаходи за материали общо (лв.) за съответното ястие/сумата от всички Разходи за материали общо (лв.) в съответното заведение*Разход (лв.) за ел. енергия за съответното заведение,извлечен от таблица "Разходи за ел. енергия"
Постоянни разходи за една порция (лв.)
Постоянни разходи за всички порции (лв.)/Продадено количество
Всички разходи за една порция (лв.)
Добавят се "други разходи",които се изчисляват като 10% от разходите за материали за една порция по формулата:
Постоянни разходи за една порция (лв.)+Разходи за материали за една порция (лв.)*(1+10% други разходи)
Общо разходи за производство (лв.)
Продадено количество*Всички разходи за една порция (лв.)

Задачи

1.Създайте описаните таблици.

2.В заглавието на таблица "Разходи за материали и продадени количества по заведения" чрез формула добавете текста "за" и текущата дата,показана във формат "име на месец-година".

3.В сборни редове под същата таблица изчислете обща и средна стойност за колона "Общо разходи за производство (лв.)".

4.Със средствата на Excel за разширено филтриране създайте справка за продадените ястия, за които показателят "Всички разходи за една порция (лв.)" надвишава поне с 25% "Среден разход за една порция (лв.)",даден в "Номенклатура на ястията".Справката д а включва колоните: " Код на заведение"," Наименование на ястие"," Всички разходи за една порция (лв.)".
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по информатика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.