Курсова работа по информатика


Категория на документа: Информатика
ПО ИНФОРМАТИКА

изготвил:

ФАК.№5875 ГРУПА-12

СПЕЦ:СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ Действия, изпълнявани с някои основни клавиши и клавишни комбинации1

Таблица

Клавиш
Изпълнявано действие
Служебен символ
Enter
Стартира се нов параграф

Shift + Enter
Нов ред в същия параграф

Ctr + Enter
Създава се нова страница
---------Page break------
Tab
Курсорът се премества с един табулатор (по подразбиране 1.27 см)

Ctrl + Shift + интервал"
"Непрекъсваем интервал" (Non Breaking Space) - интервал между думи, които не бива да се разделят помежду си

Ctrl + Shift + "тире"
"Твърди тире" (Non Breaking Hyphen) - тире, свързващо две думи, които едновременно се пренасят на нов ред
-

"Меко тире" (Optional Hyphen)- тире, което се отпечатва само когато се намира в края на реда.
_


Те могат да бъдат видими или не на екран, в зависимост от настройките в секцията Always show these formatting marks ot the screen в категорията Display от Options, който се активира в раздел File. Към опциите с еотнасят: Tab characters (плътна стрелка); Spaces (интервалите като точки); Paragraph marks (символ за край на параграф ¶); Hidden text (пунктирана линия под текст, форматиран като скрит); Optional hyphens ("меки" тирета); Object anchors (символът котва, отбелязващ свързването на обект с параграф); Show all formating marks (показва всички форматиращи символи).
Бърз начин за показване /скриване на всички форматиращи символи е с кликване върху бутона Show/Hide ¶ ( ) в група Paragraph от раздел Home или с клавишната комбинация Ctrl + Shif t+ *.

При въвеждане и редактиране на текст се използват два режима - режим ан вмъкване (Insert Mode), който е по подарзбиране, и режим на писане със заместване (Overtype mode), водещ до писане върху съществуващия текст. Превключването между двата режима се извършва по няколко начина, основен сред които с клавиша Insert.

Вмъкване на символи и специални знаци

С помощта на клавиатурата могат да се въведат ограничен брой символи. Потребителят няма възможност да изписва чрез нея символите за чуждестранни валути (€, £, ...), Copyright ((c)), Trdemark ((tm)) и т.н. Такива символи и специални знаци се въвеждат с клавишни комбинации или с използването на бутон Simbol от раздела Insert на лентата. Чрез More Simbols се отваря диалоговият прозорец на командата, откъдето може да се избере всякакъв символ от инсталираните шрифтове, вкл. от шрифтовете Wingdings. В прозореца са разположени два раздела - Symbols (символи) и Special Characters (специални знаци). Някои от най-популярните символи имат клавишни комбинации и/или комбинации в команда AutoCorrect. Потребителят може да зададе клавишна комбинация за даден символ чрез бутона Shortcut Key.

Вмъкване на бележки под линия
Бележките под линия са удобен начин за насочване на читателя на документа към допълнителна информация. Обикновено бележката се поставя в края на страницата заедно с текста, за който се отнася (Footnote), или в края на документа , респ. в края на секцията (Footnote). Предимството на автоматичните бележки, в сравнение с ръчните, е в автоматичното преномериране на останалите при вмъкване на нова или изтриване на съществуваща забележка. Всяка бележка се състои от маркер и текст на бележката. Създаването й се реализира с кликване върху бутон Insert Footnote илиInsert Endnote от група Footnote от раздел Refereces за бележка в края на страницата и на документа. Бележките не се изобразяват в изгледи Draft и Outline. Допълнителни настройки на бележките могат да се направят в диалоговия прозорец Footnote and Endnote, който се отваря с Launcher В него чрез полето Number format се задава забележките да се номерират автоматично, в списъка се избира форматът на маркера (арабски, римски числа, малки и големи лаитнски букви и пр. ) и в Start at се посочва стартовият номер на бележката. Алтернативната възможност е в полето Custom mark да се посочи символ, който изпълнява ролята на маркер. Тогава потребителят сам се грижи за тяхната последователност.
Изменението на номерацията на бележките (поле numbering) може бъде да нарастващо в рамките на целия документ (Continuous); отделната секция (restart each PageSection); всяка страница (Resrat each Page).
При наличие в документ едновременно на Footnote и Endnote е възможно преобразуването им чрез бутон Convert и отварящия се диалогов прозорец Convert Notes. Местенето, копирането и изтриването а бележки се извършва като се мести, копира или изтрива техният маркер.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по информатика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.